Građa uha

Subota, 30.04.2011 | 00:13 | Jasna Lazić | Komentara: 0


Uši pasa različitih rasa se po izgledu veoma razlikuju, ali imaju jednu zajedničku karakteristiku - sve su izuzetno funkcionalne. Pas čuje otprilike 16 puta bolje nego čovek i u stanju je da registruje zvuke vrlo visoke frekvencije, koji su za nas potpuno nečujni.

Građa uha

Bez obzira na to da li su uspravne ili viseće, duge ili kratke, bogato odlakane ili obrasle kratkom dlakom, uši svih pasa primaju zvučne signale na isti način i imaju identičnu građu srednjeg i unutrašnjeg dela uha. Ono što varira je oblik i položaj spoljašnjeg dela uha i njegova pokretljivost -sposobnost pomeranja usneškoljke pravcu izvora zvuka koja je naročito izražena kod pasa sa uspravnim ušima olakšava i poboljšava primanje zvučnih nadražaja.

Funkcionalno gledano, uho se sastoji iz pomoćnog slušnog aparata koji prima i provodi zvučne talase (spoljašnje i srednje uho) i receptivnog dela lociranog u jednom delu unutrašnjeg uha - u drugom delu se nalazi čulo ravnoteže.

Pomoćni slušni aparat

Spoljašnje uho obuhvata usnuškoljku i spoljašnji ušni kanal.Ušna školjka je građena od hrskavice, koju pokrivaju mišići i koža. Ovi mišići - pokretači su kod većine pasa dobro razvijeni i omogućavaju okretanje ušne školjke u različitim pravcima. Iz nje kreće spoljjašnji ušni kanal koji se prostire vertikalno, a potom horizontalno i završava bubnom opnom. Obrastao je tankim dlačicama koje sprečavaju ulazak prašine i insekata i u njemu se nalaze brojne lojne žlezde koje luče cerumen - usnu mast mrko-žute boje sastavljenu od stearinske i palmitinske kiseline, holesterola i kalijumovog sapuna sa izraženim baktericidnim dejstvom. Osnovna uloga slušnog kanala je provođenje zvuka iz spoljašnje sredine do bubne opne i srednjeg uha.

Bubna opna (membrana tympanije tanka, sedefasta, sjajna opna koja odvaja spoijašnji slušni kanal od srednjeg uha. Ona prenosi zvučne talase (koji dospevaju u vidu vazdušnih vibracija i dovode do njenog treperenja) na slušne koščice u srednjem uhu i sprečava ulazak prašine i insekata. Zategnutost bubne opne je refleksno regulisana delovanjem mišića zatezača (m. tensor tympani) koji, ukoliko je zvuk jakog, intenziteta, reaguje kontrakcijom i smanjuje vibracionu površinu bubne opne, kako bi je zaštitio od oštećenja. U obrnutoj situaciji, ako je zvuk slab, bubna opna se opušta, što pojačava njenu amplitudu treperenja i omogućava primanje nadražaja.

Srednje uho čini bubna timpanična duplja (cavum tympani) i tri povezane slušne koščice koje se u njoj nalaze -čekić (maleus), nakovanj (uncus) i uzengija (strapes). Uloga srednjeg uha je dvostruka - ono prenosi zvučne oscilacije sa bubne opne da unutrašnjeg uha i reguliše način prenošenja zvučnih talasa. Budući da je bubna opna lako vibrirajuća tvorevina, za razliku od teško treperivog unutrašnjeg uha u kome se nalaze receptori za zvuk, zadatak srednjeg uha je da treperenje visoke amplitude iz spoljašnjeg slušnog kanala i bubne opne pretvara u treperenje niske amplitude kakvo može da se odigrava u unutrašnjem uhu. Transformaciju amplitude obavljaju slušne koščice.

Receptivni deo

Unutrašnje uho je locirano u petroznom delu slepoočne kosti, zaštićeno od direktnih spoljašnjih uticaja, povreda i neadekvatnih nadražaja. U njemu se nalaze koštani i membranozni lavirint, međusobno odvojeni tečnošću koja štiti unutrašnje uho od potresa i prenosi zvučne vibracije na njegov akustični deo.

Srednje i unutrašnje uho su povezani okruglim otvorom, a taj deo unutrašnjeg uha predstavlja šupljinu trem(vestibulum) u čijem se koštanom delu nalazi puž (cohlea).

U unutrašnjosti puža je koštani kanal (canalis cohlearis) u kome je smešten Kortijev organ sedište receptora za sluh. U Kortijevom organu, koji se sastoji od različitih potpornih i receptorskih trakastih ćelija, se završavaju ogranci slušnog dela osmog para moždanih živaca - kohlearni nerv. Kortijev organ je postavljen na bazalnu membranu koštanog kanala koja ima važnu ulogu u primanju akustičkih nadražaja njen bazalni deo je odgovoran za registrovanje visoko frekventnih, a apikalni za primanje nisko frekventnih tonova.

Sposobnost primanja tonova visoke frekvencije je kod pasa mnogo veća nego kod ljudi. Na tome se zasniva princip radanečujnih" pištaljki, koje za naščetvoronožne ljubimce nisu nečujne psi oclično registruju visoko-frekventne tonove, koji uz to dospevaju na veću daljinu nego nisko-frekventni. Nečujne pištaljke su odlično sredstvo za komandovanje na daljinu, budući da je udaljenost sa koje pas čuje četiri puta veća od one na kojoj čovek registruje zvuk.

Komentara: 0 | Posaljite komentar

 

Zdravstveni problemi

Zdravstveni problemi

Petak, 29.04.2011 | 22:18 | Slobodanka Jovičić Komentara: 0

Kao i kod nekih drugih rasa, kod zlatnog retrivera postoje izvesne nasledne sklonosti ka određenim bolestima, na koje posebno treba obratiti pažnju pri kupovinu šteneta. Ovo se može utvrditi na osnovu provere podataka o roditeljima i daljim srodnicima. ... »


Nega pudle

Nega pudle

Petak, 29.04.2011 | 22:29 | Nina Brašovan Komentara: 0

Odavno su poznate pojedinosti držanja pudii u stanovima, naročito u velikim gradovima. Pudla je pas kome dlaka ne opada i - nema nikakav neprijatni miris. Zapravo, u kućama u kojima žive pudle, „ne miriše po psima", kako je to sa drugim rasama slučaj i pred najveće higijene. ... »


Doterivanje krzna (grooming)

Doterivanje krzna (grooming)

Petak, 29.04.2011 | 23:03 | Goran Gladić Komentara: 0

Svim psima je potrebna poveća količina pažnje kada je u pitanju održavanje krzna. Krzno psa je ogledalo zdravlja, ono mora biti čisto, sjajno, zdravo i sveže. ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (173969)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (135672)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (85711)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (75198)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (59776)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (54752)

Nega, Štene Petak, 06.04.2012 | 12:12
Kako sa štenetom (50762)

FOTOGALERIJA


7 + 4 =