Hranljive materije i njihova uloga u organizmu

Utorak, 03.05.2011 | 08:08 | Jovica Vidović | Komentara: 0


Voda je veoma važna materija u ihrani. Ona prenosi probavljene hranljive materije u krvotok, a preko njega u sve delove tela. Voda je uključena u pretvaranju materije u ćelijama, reguliše između ostalog i telesnu temperature.

Hranljive materije i njihova uloga u organizmu

Sa vodom, kao glavnim sastojkom mokraće, se preko bubrega osobađaju i razgrađene materije.Vašem psu bi iz tog razloga uvek moralo stajati dovoljno vode na raspolaganju. Ovo ne bi smelo predstavljati problem, s obzirom da vode odgovarajućeg kvaliteta uvek ima dovoljno u svakom domaćinstu.Zbog toga nema mnogo razloga da se deo potreba za vodom zadovoljava kupovinom hrane u kon-zervama, kod kojih sadržaj vode ponekad prelazi I 75%.Pri davanju vode vodite pak obavezno računa o tome da temperature vode ne bude ispod 5-10 stepeni.

BELANČEVINE

Belančevine su od vitalnog značaja za izgradnju i očuvanje mišićne mase, skeleta, kože i dr. , za stvaranjemleka kod kuje, kao i pri sintezi enzima.Belančevine se pri tome sastoje od genetski tačno utvrđenog redosleda aminokiselina. Neke od tih aminokiselina moraju stoga u tačno utvrđenoj količini i međusobnom odnosu biti sadržane u hrani koju dajete vašem psu.Ne zaboravite da Vaš pas nema mogućnost da u svom organizmu stvori ove esencijalne i za život neophodne aminokiseline.Zbog toga psi imaju posebne zahteve u vezi sa sastavom aminokiselina u hrani, a hrana mora zadovoljavati potrebe psa u optimalnoj razmeri, inače neravnoteža može prouzrokovati preopterećenje bubrega ili jetre. Svaki pojedinačni nosilac belančevina u hrani ima svoj redosled aminokiselina, koje se pra-ktično ne poklapa sa onim kod psa. Iz ovog razloga hrana treba da sadrži različite nosioce belančevina, što bi se pogrešno moglo pretpostaviti. U ponekim situacijama- recimo kod alergija na određene belančevine – ima pak smisla ograničiti izbor hrane na onu koja sadrži istovetnog nosioca belančevina(napr. Perad ili pirinač). Upotreba specijalne hrane kada za to nema potrebe ima osim ograničenja u pogledu raznovrsnosti i nedostatak da kod pasa koji su skloni alergijama izazivaju alergijske indikacije i na ove materije, upravo zbog preteranog kontakta sa njima. Preporučujemo da se prednost daje hrani koja u sebi sadrži raznolike sastojke. Kod belančevina biljnog porekla uočena je slabija probavljivost, te se njenom upotrebom u hrani za pse može izazvati gubitak u upotrebi belančevina (napr. Sojine belančevine). Iz ovih razloga kod posebno osetljivih pasa trebalo bi se odreći komponenti koje se baziraju na belančevinama biljnog porekla.

ENERGIJA

Vašem psu je potrebno mnogo energije, a nosioci energetske vrednosti u hrani su mast, ugljeni hidrati i belančevine. Jedan deo energetskih sastojaka se iz organizma izbacuje probavom,te je logično zaključiti da samo probavljene i u organizmu zadržane energetske materije doprinose ukupnoj energetskoj vrednosti kojom raspolaže. Zbog toga se često u vezi sa energetskom vrednošću u hrani govori zapravo o probavljivim  energetskim materijama. Kako se i u mokraći izdvajaju hranljive materije, koje sadrže energiju, čak ni probavljiva energetska vrednost nema upotrebnu vrednost u metabolizmu psa.Razlika između ukupne energetske vredno-sti hrane (tkz. Bruto energija) i gubitaka preko izmeta i mokraće može se dakle smatrati upotrebljivom energetskom vrednošću.

MASTI

Masnoća nije samo važan nosilac energetske vrednosti, nego i pojedini gradivni delovi masnoća, odnoso esencijalne masne kiseline imaju dejstvo koje je slično onom koje imaju vitamin u razvoju kože i dlake. U prvom planu se misli na linolske, linolenske i arahidonske kiseline. Esencijalne masne kiseline su veoma osetljive i lako se ragrađuju, pa je neophodno da hrana bude tako komponovana da ove materije budu zaštićene antioksidativnim supstancama. Na taj način sprečavaju se i nedostaci koji mogu biti prouzrokovani u organizmu psa(posebno u kvalitetu kože i dlake).

UGLJENI HIDRATI

Veliki broj različitih materija se ubraja u ugljene hidrate, od kojih su neki balastni, a drugi opet nosioci važne energije(skrob i šećer) koja je psu veoma bitna. Probavljivost ugljenih hidrata u velikoj meri zavisi od enzima, što se od psa do psa može veoma razlikovati. Probavljivost lako rastvorljivih ugljenih hidrata u velkoj meri zavisi od enzima,što se od psa do psa može  veoma razlikovati.Probavljivost lako rastvorljivih ugljenih hidrata(poput pšeničnog skroba) može se pažljivim postupkom pripremanja hrane dodatno pojačati, tako da psu veoma dobro mogu korisiti kao nosilac energetske vrednosti. Veća  štenad mogu jedan deo ugljenih hidrata taložiti u organizmu kao najpristupačniju energetsku rezervu.

BALASTNE MATERIJE

Ovo su teško probavljive materije koje su od posebnog značaja za funkcionisanje creva(posebno debelog creva). Kod pasa su se posebno korisnim pokazale neke materije biljnog porekla (biljna vlakna) kojih u izobilju ima u povrću i žitaricama. Ova biljna vlakna uglavnom ispunjavaju ulogu regulatora funkcionalnih osobina creva.

MINERALNI SASTOJCI

Mineralne materije su prema fiziološkom kriterijumu podeljene na količinske elemente: kalcijum, fosofor, magnezijum, natrijum, kalijum i hlor, te na elemente u tragovima poput gvožđa, bakra,cinka, mangana, kobalta, selena i joda. Ovo su samo neki od najvažnijih elemenata. Mineralnim materijama se obično samo pridaje uloga u formiranju skeleta. Ovo je zapravo samo jedna od njihovih uloga u organizmu, posebno ako je reč o kalcijumu, fosforu i magnezijumu. Mimo ovoga imaju mineralni sastojci važne uloge u razmeni materija kod nerava i mišićnog tkiva, kod snabdevanja organizma vodom, izgradnji krvne plazme, formiranju pigmenata, te kao sastavni delovi nekih enzima i hormona. Kod kuja su veoma važni pri stvaranju jajne ćelije i u procesu očuvanja plodnosti. Mora se misliti o tome da kod mineralnih materija-upravo zbog njihove raznorodnosti i veoma komplikovane funkcionalne uloge- ne samo nedostatak, nego i prekomerne količine mogu dovesti do ozbiljnih poremećaja kod psa. Iz ovog razloga nema potrebe dodavati koncentrovane mineralne materije gotovoj hrani za pse. Postoji opasnost da bi ovo na više načina moglo dovesti do neravnoteže i suprotnog dejstva od željenog. U praksi se koncentrovane mineralne materije često pogrešno koriste kao preventive protiv anomalija skeletal.

VITAMINI

Vitamini su organske supstance neophodne za održavanje svih vitalnih telesnih funkcija (rast, zdravlje, plodnost, fizičke mogućnosti). Vitamine psi po pravilu proizvode u organizmu. Svaki pojedini vitamin ima pri tome specifičnu ulogu, koja ne može na isti način biti preuzeta od strane nekog drugog vitamina. Pojedini vitamin (posebno vitamin “E”) u ograničenim količinama mogu biti upotrebljeni u “tehnološke” svrhe-npr. Kao antioksidativne materije. Kod vitamina razlikujemo one koji se rastvaraju u masnim kiselinama ( A;D;E;K) ili u void (B1,B2,B6,B12, biotinkolinhlorid, pantotenska kiselina, nikotinska kiselina). Vitaminu C u ishrani pasa ne pripada neka posebna važnost, s obzirom da jetra psa ovaj vitamin, odnosno askorbinsku kiselinu, ne može samostalno izgrađivati. U pojedinim slučajevima kod agresivnih kuja dojilja dozama od 250 do 500 mg vitamina C dnevno mogu se postići umirujući efe-kti.

OSTALE DODATNE MATERIJE
( antioksidativi, materije za konzerviranje)

U ostale materije, koje se dodaju hrani spadaju one koje su u istinu neophodne za zdravlje psa i, nažalost one, koje treba da “zavedu” oči i nos vlasnika psa”.
U korisne dodatke spadaju materije za konzerviranje, podnošljive za psa, koje sprečavaju da se hrana kvari – čak i onda kada se skladišti u neodgovarajućim uslovima. Kako uslovi skladištenja uglavnom ne zavise od proizvođača ima smisla dodavati  ove materije – to je u najboljem interesu vašeg ljubimca. Ove materije se dodaju u ograničenim količinama. Isto je i sa ostalim dodacima hrani, koji sprečavaju razgradnju i razlaganje materija poput esencijalnih masnih kiselina, vitamina i sl. Kao antioksidativi se koriste isključivo prirodne materije, pre svega vitamin E, koji je psu u svakom slučaju potreban u procesu metabolizma.Postoje i drugi dozvoljeni antioksidativi, ali upravo vitamin E na optimalan način zadovoljava očuvanje ragradljivih vitamina i masnih kiselina bez korišćenja sintetičkih materija kao antioksidativa. U nepotrebne materije spadaju sintetičke boje, mirisi i ukusi. Kod ovih dodataka postoji opasnost da se koriste kao kompenzacija za lošiji kvalitet hrane. Ove materije ne donose psu nikakvu korist. Upravo zbog toga njihovu upotrebu treba posmatrati se skepsom. Lako ih je prepoznati po intenzivnoj boji kod pojedinih kroketa i jakom mirisu.

OSNOVNI PRINCIPI ISHRANE

-Ishrana štenadi mladih pasa
Štenad koja sisa je, neposredno po rođenju upućena na majku i njeno mleko. Mleko kuja zadovoljava sve zahteve u pogledu ishrane i zaštite mladih. Kontakt sa majkom takođe ima veliku ulogu u razvoju štenadi, iako psima to možda i ne bismo pripisali. U pojedinim slučajevima neophodno je ipak dodavanje zamene za mleko, posebno ukoliko se štenci odgajaju bez majke, ili ukoliko kuja nema dovoljno mleka ili ukoliko kod prevelikog legla  ima prekobrojnih kučića. Sastav zamena za mleko mora u koncentraciji hranljivih materija, kao i ostalih komponenti u potpunosti odgovarati majčinom mleku ili se bar prema njemu orijentisati. Ovo se posebno odnosi na sadržaj belančevina, masti i mlečnog šećera(laktoze). Da bi upotreba ovih zamena bila jednostavna, mora se voditi računa ne samo o kvalitetu samog proizvoda, nego i o detaljima poput koncentracije rastvora, količini, higijeni pri upotrebi i dr. Ishrana mlekom bar za prve 3-4 nedelje života zadovoljava potrebe šteneta. Po isteku 3.nedelje života trebalo bi štenetu ponuditi i hranu za štenad, po mogućstvu u tečnom obliku ili u vidu žitke mase. U ovom period su kučići posebno osetljivi, pa treba voditi računa da se ne pretera sa dodatnom hranom- zbog opasnosti od proliva, povraćanja, promene u stolici i sl. Ukoliko neke od ovih smetnji i nastupe, trebalo bi odmah smanjiti količine hrane koje se daju štenetu ili  hranu uskratiti tokom celog dana. Kako štene odrasta, postepeno mu treba davati i hranu u čvrstom obliku. Odbijanje od mleka trebalo bi da usledi između 5. i 7. nedelje života. Kako se štenad razlikuje po rasama ( uporedite npr. čivavu ili mastifa), tako se različito i razvijaju i imaju potpuno raznolike zahteve po pitanju ishrane.Pokazalo se ispravnim komponovati različite vrste hrane za štenad. BOSCH proizvodi specijalnu hranu za štenad malih i srednjih rasa( do 35kg težine odraslog psa) i za štenad velikih rasa. Iskustvo pokazuje da se kod velkih rasa povećava opasnost od anomalija skeleta, a uzrok najčešće leži u pogrešnoj ishrani u period odrastanja psa, odnosno neposredno tokom glavne faze razvoja (otprilike 4-5 meseci života). Primenjivanje specijalne hrane koja je svojim komponentama prilagođena određenoj rasi veoma je bitno. Potrebno je dakako voditi računa i o opasnosti od prekomerne ishrane, a samim tim i prekomernog doziranja minerala  i energetski vrednih supstanci.

ISHRANA ODRASLIH PASA

Za razliku od šteneta, odrastao pas nema tako visoke zahteve u pogledu ishrane, odnosno zadovoljavanja potreba za hranljivim materijama. Po prestanku rasta- prestaju i potrebe za povećanim količinama hranljivih materija.Odrasli psi normalnih potreba(to su uglavnom oni koji žive u stanovima, dvorištima, a šetnja sa gospodarom im predstavlja najozbiljniji fizički napor) zadovoljavaju svoje potebe hranom koja sadrži najmanje 18% sirovih protein i ne previše energije, kako bi se sprečili negativni efekti stvaranja masnih naslaga i gojenja. Da se ne bi nasuprot ovome izazvali poremećaji u rastu dlake, dnevne količine belančevina ne bi smele da budu manje od količine u tabeli.

ISHRANA SPORTSKIH I RADNIH PASA

Zbog pojačane aktivnosti i pokretljivosti sportskih i radnih pasa, veće su i njihove potrebe za energijom, pojedinim vitaminima i elemenata u tragovima. Nasuporot ovom, potrebe za belančevinama neznatno su veće.Prekomerno davanje hrane bogate belančevinama može se odraziti veoma negativno, posebno zbog uloge koju ove materije imaju u metabolizmu psa. Veće količine belančevina u prvom redu se negativno odražavaju na radnu sposobnost psa. Bitni izvori energetske vrednosti-masti i ugljeni hidrati se takođe međusobno razlikuju po svojoj razgradljivosti i trajanju.Energetske potrebe se za kratko vreme mogu zadovoljiti povećanim dozama hrane koja sadrži veći procenat ugljenih hidrata( kod trkačkih pasa), a zalihe energije obezbeđuju se isključivo preko masnoća (zaprežni psi). Da se kod ovih pase ne bi bez potrebe opteretio digestivni i probavni trakt,hrana ne sem biti voluminozna, a pse je najbolje hraniti neposredno nakon napornih aktivnosti.Kod trkačkih pasa,pasa čuvara, odbrambenih pasa, lovačkih rasa i tragača, kao i kod pasa spasilaca od posebne važnosti je davanje adekvatne količine vode.

ISHRANA PRIPLODNIH MUŽJAKA

Pri ishrani odraslih mužjaka, koji se svojim karakteristikama približavaju idealnom standardu  rase, te kao takvi imaju važnu ulogu u  reprodukcionom ciklusu, posebno se vodi računa o adekvatnoj količini aminokiselina, odgovarjućih esencijalnih masnih kiselina, kao i vitamina i elemenata u tragovima, koji se hranom unose u organizam.Energetska vrednost nije primarna u procesu oplodnje. Preteranim unošenjem hrane sa visokom energetskom vrednošću može se izazvati debljanje psa, što na proces oplodnje može negativno uticati.

ISHRANA STARIJIH PASA

Posle sedme ili osme godine života proces starenja postaje primetan. Smanjenje aktovnosti i pokretljivosti uslovljava manje potrebe za unošenjem energije u organizam. Koncentracija probavnih enzima se tokom procesa starenja smanjuje, a metabolizam usporava. Adekvatno tome smanjuju se i potrebe za belančevina, kalcijumom, elementima u tragovima i vitaminima. Ove materije su teže probavljive, dodatno opterećuju ostareli organizam i samim tim smanjuju životni vek psa.


Prekomerna energetska vrednost
Štenad/ mladi psi
Povećan broj slučajeva oboljenja skeleta uslovljenih poremećenim metabolizmom i opasnost od gojaznosti tokom čitavog života psa
Odrasli psi
Preterana debljina, podložnost bolestima srca i krvotoka, kožnim bolestima, bolestima polnih organa, česta pojava tumora, oštećen imunološki sistem
Kuje pred štenjenjem
Povišen broj teških štenjenja, slaba štenad, pojačano gubljenje telesne težine tokom laktacije,hormonski poremećaj, smanjena plodnost

Nepravilno unošenje belančevina
Štenad/mladi psi
Slabiji rast, oštećena, lomljiva i dlaka bez sjaja, podložnost kožnim oboljenjima, smanjen imunitet i otpornost protiv parazita, produžen rast skeleta, povišen broj anoma-lija skeleta
Odrasli psi
Oštećena, lomljiva i dlaka bez sjaja, podložnost kožnim oboljenjima, smanjen imunitet i narušena otpornost protiv parazita
Priplodne keruše
Legla sa povećanim brojem osetljivih neotpornih štenadi, mrtvorođena štenad, poremećena laktacija
Prekomerno unošenje belančevina
Kod svih pasa se prekomrno unošenje belančevina  reflektuje poremećenim metabolizmom, opterećenjem jetre i bubrega razgradnjom nepotrebnih belančevina, probavni problem.

Neujednačeno unošenje mineralnih materija, posebno dodatnim korišćenjem koncentrovanih mineralnih sastojaka uz hranu
Štenad/mladi psi
Poremećaj u prerađivanju elemenata u tragovima i mineralnih materija, povećan broj anomalija skeleta, poremećaji kožnog tkiva, usporen rast, produženo vreme zaceljivanja rana, poremećaji nervnog sistema

Odrasli psi
Povećan broj anomalija skeleta, oštećenja zubala, formiranje bubrežnog kamena i peska u mokraći, proliv

Nagla promena režima ishrane
Kod svih pasa dolazi često do promena u stolici, proliva, privremeno smanjenog apetita, a ovo se posebno odnosi na osetljive životinje.
Unošenje prekomerne količine hrane
Kod svih pasa dolazi do suviše mekane stolice, proliva, povraćanja

PRAVILNO ODREĐIVANJE KOLIČINE

Gotova  hrana se čisto u zavisnosti od sastojaka i postupka proizvodnje razlikuje u specifičnoj težini materije,što prilikom eventualne promene vrste gotove hrane mora biti provereno. Najsigurnije je izmeriti koja težina zapravo staje u uobičajenu posudu za davanje hrane. Ukoliko se ovo precizno obavi, nema opasnosti od prekomernih ili premalih obroka. Dakle : ne zaboravite da izmerite novu hranu!
Podaci iz ove brošure su orijentacioni -  do razlika u pojedinim slučajevima dolazi usled različitih uslova skladištenja, vrmena stajanja i sl.

PRAVILNA PRIPREMA HRANE

Takoreći sve vrste gotove hrane se mogu psu davati u suvom obliku, ukoliko se istovremeno u odvojenoj posudi na raspolaganje stavi dovoljna količina sveže vode.Intezivnom preradom ekstrudiranih sastojaka i pšeničnih ljuspica već je obezbeđena optimalna probavljivost i stvarna upotrebna vrednost kvalitetnih sastojaka hrane. Potapanjem hrane u vodu postižu se samo značajniji rezultati pri uzimanju, posebno ako je reč o mešavini ekstrudiranih sastojaka i pšeničnih ljuspica. Ovo se posebno odnosi na hranu za štenad u prvim nedeljama života. Najbolji efekti mogu se ostvariti ukoliko se hrana u void drži 10-15 minuta.

VREME I UČESTALOST OBROKA

Kapacitet želuca kod pasa je veliki i stoga je uglavnom dovoljno obroke davati jednom dnevno-posebno kod pasa uobičajenih aktivnosti koji nemaju potrebe za unošenjem većih količina hrane.
Kod osetljivih pasa, posebno onih koji imaju problema sa probavom ili kod pasa pojačanih aktivnosti dnevnu količinu hrane treba podeliti u 2 ili 3 obroka.Nakon obroka treba izbegavati, jer se time narušava ritam digestivnog i probavnog trakta i smanjuje korišćenje hranljivih materija sadržanih u hrani.

RAZNOVRSNOST ISHRANE

Kod pasa u osnovi ne postoji velkih razloga za promenu hrane. Tokom svog života on bez prepreka podnosi istu hranu, naravno ukoliko je ista količinski odmerena i prilagođena potrebama psa. Ukoliko je promena hrane ipak neophodna, preporučljivo je novu hranu postepeno dodavati staroj – tokom nekoliko dana. Ovo se posebno odnosi na osetljive pse.
Kod akutnih problema sa varenjem ponekad pomaže radikalna promena hrane na 10-14 dana (obično je dovoljno izvršiti zamenu hranom koja sadrži druge sastojke, odnosno kod koje su hranljive materije u drugačijem međusobnom promeru), kako bi se probavni sistem doveo u ravnotežu.

Komentara: 0 | Posaljite komentar

Njegova koska

Njegova koska

Petak, 29.04.2011 | 19:02 | Jovica Vidović Komentara: 0

Retko koji karikaturista da ne nacrta psa bez njegove kosti. Čak se i mi sami zabavljamo kada je naš ljubimac danima vuče sa sobom i zakopava je kao najveće blago da bi stvorio zalihu Hrane - iako na njoj već davno nema ni mrvice mesa. ... »


ZUBI - Nisu mesto za gajenje kamenca

ZUBI - Nisu mesto za gajenje kamenca

Petak, 29.04.2011 | 22:38 | Tatjana Stojanović Komentara: 0

Zubi su organ koji služi za hvatanje, griženje i drobljenje. Kod pasa i mačaka zubi takođe služe za odbranu i napad. Štenci po pravilu imaju 28 mlečnih zuba, u retkim slučajevima oni se rode bez zuba. Prvi mlečni zubi niču izmedu tri do četiri nedelje. Zamena mlečnih zuba za stalne počinje u periodu izmedu 4 do 5 meseci. U tom periodu neophodno je kontrolisati ispadanje mlečnih zuba i rast stalnih. ... »


Zubi

Zubi

Petak, 29.04.2011 | 22:58 | Nemanja Marjanović Komentara: 0

Zubi su izuzetno važan organ za psa. Osim što imaju uobičajen značaj i ulogu u sistemu organa za varenje, oni za psa imaju i dodatni značaj. Ovako velika važnost zuba za psa proističe iz činjenice da je pas domaća životinja i ima svoju radnu ulogu u domaćinstvu bilo kao čuvar imanja, kao ovčarski radni pas ili službeni pas. U obavljanju svih ovih funkcija zubalo ima je neophodno i to po mogućnosti - kompletno. ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (187094)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (149186)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (102349)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (94105)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (66182)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (62301)

Opšte, Razno Sreda, 27.07.2011 | 19:42
Jazavičari i sve o njima (62180)

FOTOGALERIJA


5 + 4 =