Kako hraniti ljubimca

Utorak, 03.05.2011 | 07:57 | Jovica Vidović | Komentara: 0


Tri osnovna faktora presudno utiču na kvalitet psa u toku njegovog životnog ciklusa. To su pre svega, poreklo psa, odnosno njegov genetski potencijal. Zatim, način i kvalitet ishrane i najzad, način držanja i gajenja.

Kako hraniti ljubimca

Ova tri faktora toliko su međusobno povezana, da zanemarivanje bilo koga od njih bitno utiče na kvalitet psa koga gajimo. Pas može da poseduje izvanredan pedigre i vuhunske pretke, međutim, ukoliko mu se u toku razvoja i života ne obezbedi adekvatna ishrana, njegove urođene osobine neće doći do potpunog izražaja. Takođe, pas koji se gaji pod nepovoljnim uslovima nikada neće postići onakve kvalitete kakve bi postigao odgovarajućim načinom držanja. To će se svakako odraziti na njegove psihofizčke osobine. Zato i tvrdimo da su poreklo, kvalitet i način ishrane, kao i način držanja i gajenja osnovni preduslovi koji nam omogućuju da sa svojim psom postignemo odličan uspeh.
Psi se mogu hraniti na optimalan način jedino ukoliko se ima na umu da su oni mesožderi. No to nikako ne zači da oni jedu isključivo meso. Njima su potrebne ne samo belančevine i masti, već takođe, ugljeni hidrati, vitamin i minerali, pa čak i nesvarljive materije koje imaju određenu funkciju u crevima.
Organizmu psa je prvenstveno potrebna energija. Međutim, energetske potrebe nisu strogo fiksirane i ne mogu se uzeti kao apsolutne vrednosti za određenu jedinku ili uzgoj pasa. Ovo iz razloga što potreba za energijom varira zavisno od starosti, telesne kondicije, individualnih karakteristika dlačnog pokrivača, makro i mikro klimatskih faktora i fiziološkog stanja organizma. Razumljivo da psi u toku rasta, kao i gravidne i dojne keruše imaju veće energetske potrebe od drugih pasa. To svakako važi i za radne pse. Osim toga.stresna stanja, hladnoća i toplota takođe zahtevaju određene energetske potrebe.
Različiti nepovoljni uticaji, odnosno stresna stanja kojima je organizam psa izložen tokom života imaju neposrednu vezu sa kvalitetom ishrane. Tako npr. Osnovne posledice koje su izazvane nervnim i hormonskim promenama pod uticajem stresa zavisiti od količine rezervi belančevina u tkivima pre njegove pojave.
U toku stresa u krvi se povećava koncentracija glukoze, slobodnih masnih kiselina i glicerola, dok opada koncentracija vitamina C i A, cinka, gvožđa, kalcijuma i magnezijuma. Kalcijum i magnezijum odlaze u masno tkivo, cink u jetru , a sva tri pomenuta uključujući i bakar, izlučuju se u urin.
Tokom stresa izazvanog pod uticajem toplote dolazi do minimalnog utroška telesne energije. Međutim, za vreme stresa izazvanog hladnoćom, dolazi do velikog utroška telesne energije. Hirurški zahvati takođe izuzetno utiču na povećanje energetske potrebe organizma. Fizičke povrede,kao što je to slučaj sa opekotinama trećeg stepena praćenih bakterijskim infekcijama, utiču na povećanje energetskih potreba, koje su za tri do četiri puta veće od onih potrebnih za normalno održavanje organizma.
Uporedo sa povećanjem utrošene energije povećavaju se potrebe za vitaminima B grupe (Thiamin i Riboflavin) kao i nekim mikroelementima (cink. Bakar i mangan).
Psi koji naporno rade ili su izloženi uticaju stresa, imaju povećane potrebe za belančevinama u odnosu na normalno aktivne pse. Te belančevine koriste se za oporavak tkiva iscrpljenih ili oštećenih tokom stresa. Stoga svi napred pomenuti sastavni delovi hrane (belančevine, masti, ugljeni hidrati,vitamini i minerali) moraju biti obezbeđeni unapred i uskladišteni u organizmu u vidu rezervi ili obezbeđeni kasnije u toku opravka organizma.
Na osnovu iznetog,može  se zaključiti da je enrgetski izbalansirana hrana ključ uspeha u odgoju i držanju pasa. Što je veća enrgetska vrednost hrane, to su manje količine koje pas mora da pojede. Osnovna potreba psa u okviru unete hrane mora uvek da bude meso.
Formulacija visokoenergetske hrane uslovljava paralelno povećanje svih potrebnih sastojaka u skladu sa enrgijom koju ta hrana obezbeđuje. Zato je za svakog odgajivača bitno da poseduje ne samo informaciju o nivou hranjljivih potreba za psa, već i o tome na kojoj se osnovi procenjuje sadržaj energije u psećoj hrani.
Proračuni energetskih potreba na navedenim osnovama mogu se uzeti kao polazna tačka u ishrani pasa. U praksi, najbolja, a i najlakša stvar, dostupna svakom odgajivaču, jeste ishrana za odgovarajuću telesnu kondiciju. To praktično znači da se rebra psu lako pipaju, ali da se ne vide spolja.Da je struk naglašen kada se pas gleda odozgo i da je stomak lepo pritegnut kada se pas gleda sa strane. Svakako, imajući u vidu da je pas hranjen punovrednom kvalitetnom hranom.
Energija potrebna psu može se obezbediti preko masti i ugljenih hidrata. Belančevine koje su određene za ishranu i održavanje telesnog tkiva, ne mogu se koristiti za energetske potrebe. Njihovo korišćenje za proizvodnju energije je skupo i nekorisno. Belančevine su osnova za mišiće, kožu, krv, organe itd. Sve belančevine sastavljene su od aminokiselina koje su neophodne psima. Sadržaj visokovrednih aminokiselina nije isti kod svih belančevina. Tako se npr. od belančevina iz živinskih jaja, koje koristi organizam, samo mali deo izluči kao nesvaren. Kod biljnih belančevina ovaj nesvarljivi deo je znatno veći.Što je veći kvalitet belančevina to je veća njihova svarljivost za pse.
Ukoliko je sadržaj belančevina u hrani na donjoj granici, kao posledica toga dolazi do usporenog rasta, lošeg stanja kože i dlačnog pokrivača kao i pada efikasnosti imunog sistema. Procenat belančevina označen na deklaraciji određene hrane za pse ne govoriti ništa o njihovom poreklu i kvalitetu. U tom smislu neophodno je znati koje su belančevine korišćene u hrani.Ovo, pre svega, što svarljivost belančevina zavisi od hraniva iz koga potiču. Tako npr. belančevine iz mlevenog mesa koje sadrži veliku količinu vezivnog tkiva, koje se ne razlaže lako pod dejstvom enzima za varenje, mogu  da budu siromašniji izvor belančevina u odnosu na one koje potiču iz soje. Sa druge strane , svarljivost belančevina iz kvalitetnog mesa iznosi više od 90%.
Belančevina snabdevaju organizam aminokiselinama sa ciljem održavanja i izgradnje telesnih tkiva. Prema tome, kvalitet belančevina je vezan sa njihovom sposobnošću da snabdeju organizam potrebnim aminokiselinama. Kvalitetne belančevine određuju sve esencijalne aminokiseline potrebne organizmu u dovoljnim količinama. Na taj način se kvalitet belančevina odražava na profil aminokiselina i njihovu biološku vrednost. Biološka vrednost belančevina zavisi od procenta svarenih belančevina i zadržanih od strane organizma za izgradnju tkiva.
Biološka vrednost različitih izvora belančevina, može se prikazati u odnosu na belančevine jaja kao “savršenih protein”. U tom odnosu belančevine iz pilećeg mesa imaju najveću biološku vrednost, dok se belančevine poreklom iz cerealija (soja, pšenica) , nalaze sasvim ispod životinjskih belančevina. Osim toga, belančevine iz mesa mnogo su kvalitetnije u odnosu na biljne belančevine. Izvesnih aminokiselina uopšte nema u biljnim belančevinama.Takođe, biološka vrednost životinjskih belančevina je veća od onih iz cerealija, obzirom na veću svarljivost mesa.
Mast je u organizmu psa glavni proizvođač energije i izuzetno je važna kao izvor snage. Prvi znaci njenog nedostatka ogledaju se u suvoj koži i otrcanoj i lomljivoj dlaci. Pošto su psi mesožderi oni uzimaju  rađe životinjske masti nego biljne. Psi vole njihov ukus. Mast stvara u organizmu oko dva i po puta veću energiju u odnosu na ugljene hidrate i belančevine. Potrebe pasa za energijom mogu se namiriti prvenstveno putem masti i ugljenih hidrata. Svaki njihov deficit biće namiren korišćenjem belančevina za produkciju energije.
Mast nije samo izvanredan izvor energije. Ona snabdeva organizam neophodnim esencijalnim masnim kiselinama. Hrana koja sadrži velike količine pileće masti ima prednost u odnosu na hranu koja sadrži svinjsku mast ili goveđi loj.Naime, pileća mast sadrži velike količine esencijalne masne linoleinske kiseline (22,3%). Uz prisustvo cinka u organizmu, psi mogu da pretvore linoleinsku kiselinu u arahidoničnu kiselinu.
Kada je već reč o masnim kiselinama treba istaći da se dodavanjem masnih kiselina u hranu za pse, već duže vreme koristi za saniranje znakova iritacije kože sa dosta promenljivim rezultatom.
Nezasićene, više masne kiseline nazvane su prema lokaciji i broju njihovih duplih veza u molekulu. Omega – 3 (n-3) masne kiseline imaju prvu dvostruku vezu na trećem atomu ugljenika, dok Omega-6 (n-6) masne kiseline imaju prvu dvostuku vezu na šestom uljenikovom atomu. Ispitivanja koja su saradnici Iams Company sproveli sa ovim kiselinama pokazuju da pomenute masne kiseline deluju u smislu redukovanja zapaljivih procesa u organizmu. Ključ uspeha u doziranju masnih kiselina leži u odnosu Omega-6 prema Omega-3 masnim kiselinama koje psi dobijaju putem hrane. Optimalni odnos pomenutih masnih kiselina n-6 :n63 u hrani za pse, može da pomogne u uklanjanju kliničkih znakova prisutnih kod alergijskih reakcija. Potencijalna korist od davanja ovih kiselina obuhvata ublažavanje zapaljivih promena povezanih sa atopičnim dermatitisima, alergijama na hranu, dermatitis nastalim kao posledica od ujeda buva, artritisima i kolitisima. Optimalno prisustvo u hrani n-6 : n-3 masnih kiselina pomaže u uklanjanju kliničkih simptoma kod postojeće alergijske reakcije.
Psi nisu u stanju da sintetizuju n-6 ili n-3 masne kiseline “de novo”, ili da pretvore jednu vrstu ove masne kiseline u drugu. Budući da su n-6 i n-3 masne kiseline kompetentne za izvesne enzimske sisteme, od izuzetnog je začaja međusobni odnos ove dve vrste masnih kiselina u hrani. Njihov optimalni odnos n-6 : n-3 kreće se od 5:1 do 10:1. Testiranje odnosa n-6 : n-3 masnih kiselina u hrani je dosta komplikovano. Njihovo prisustvo u fabričkoj hrani jako varira u odnosu na željeni optimalni odnos. Hrana koja sadrži ulje od šafranike ili ulje od kukuruza ima veliku količinu Omega-6 linoleinske kiseline. Da bi se obezbedio i povoljan odnos Omega-3 kiseline, hrana mora da sadrži riblje ulje, riblje brašno ili lan.
Ulje od soje predstavlja dobar izvor Omega-3 masne kiseline, ali sadrži i velike količine Omega-6 masne kiseline. Maslinovo ulje, životinjske masti i ulje od kikirikija su siromašni kako u Omega-6 tako i u Omega-3 masnim kiselinama. Pošto su Omega-3 masne kiseline nestabilne one zahtevaju odgovarjući antioksidacionu zaštitu u hrani.Da bi Omega masne kiseline bile prihvaćene od ćelija kože psa, potrebno je najmanje 6 do 8 nedelja njihove svakodnevne primenu u hrani.
Ugljeni hidrati predstavljaju drugog snabdevača energije za psa.To je kratkotrajni izvor energije koji se koristi za određene aktivnosti kao što su trčanje i skakanje. Međutim, što se tiče potreba za ugljenim hidratima u hrani za pse, poznato je da su one relativno male. To je posledica njihove evolucije.
Ogledima je dokazano da ishrana psa bez ugljenih hidrata ne utiče na njihov rast i održavanje. Štenad (od odlučivanja, do 8 meseci starosti) hranjena hranom bez ugljenih hidrata, može da obezbedi glukozu potrebnu za normalan rast iz drugih dijetetskih izvora. Interesa radi treba napomenuti da je sadržaj mlečnog šećera lakotze u mleku keruša, upola manji od njegovog sadržaja u mleku krava. No, to svakako ne znači da hrana ne treba da sadrži nikakve izvore ugljenih hidrata.Stručnjaci Iams Company dodaju hrani za pse izbalansiranu kombinaciju pirinča i kukuruza. Ova se mešavina prerađuje po najnovijim saznanjima tehnologije prerade hrane, na osnovu čega postaje lako svarljiva.
Vitamini prisutni u hrani imaju višestruku ulogu. Oni sprečavaju pojavu nekih bolesti koje nastaju u slučaju njihovog odsustva u hrani, a pomažu organizmu i u odbrani od infekcija. Potreba za vitaminima je otprilike ista za sve rase pasa. Bitno je svakodnevno unošenje vitamina. Postoje dve vrste vitamina,jedni koji su rastvorljivi u vodi (vitamin B kompleksa, vitamin C) i drugi rastvorljivi u mastima (vitamin A; D; E i K).Prekomerne količine vitamina rastvorljivih u vodi, unetih  u organizam, izlučuju se preko mokraće. To nije slučaj sa vitaminima rastvorljivim u mastima. Oni se deponuju u telesnim mastima, zbog čega se moraju brižljivo dozirati. Njihove prekomerne količine u organizmu dovode do stanja nazvanih hipervitaminoza, nasuprot nedostatka vitamina u organizmu, stanju nazvanom avitaminozom. To je razlog što hrana koju pas dobija mora da sadrži sve potrebne vitamine u optimalnim količinama.
Prisustvo minerala  i oligoelemenata u hrani neophodno je za pravilan rast kostiju, čvrsto zubalo, kao i neke druge funkcije organizma. Oni utiču na odgovarajuću specifičnu težinu telesnih tečnosti i na tok hemijskih reakcija u organizmu.Hrana koju dajemo psu mora da sadrži odgovarajuće količine mineral koje su neophodne psu u određenom životnom dobu. Takođe i u toku graviditeta i laktacije, mora se voditi računa o prisustvu mineral. Posebno je kod štenadi važno obezbediti optimalnu količinu minerala u hrani. Štenad zahteva, usled brzog rasta, znatno veće količine mineralnih materija u odnosu na odrasle pse.
Biljne balastne materije ili biljna vlakna, predstavljaju u prirodi, od strane mnogih organizama nesvarljive materije, koje imaju pre svega mehaničku ulogu u čišćenju creva. Dobro izbalansiran sadržaj biljnih vlakana u hrani, utiče na optimalni protok kroz creva belančevina, masti i ugljenih hidrata. Na taj način se pozitivno utiče  na prihvatanje i iskorišćavanje energetskih materija iz hrane. Vlakna koja su prisutna u hrani sastavljena sui z polisaharida i mogu se fermentovati od strane anaerobnih bakterija, u donjim delovima tankog i debelom crevu. Rezultat ovog  procesa je pored ostalog i stvaranje kratkolančanih masnih kiselina.
Ranije shvatanje o ovom procesu, išlo je u smislu da fermentacija u crevima nije od značaja za pse, budući da oni imaju kratak kanal za varenje. Njihova saznanja do kojih su došli stručnjaci Iams Company, govore da psi poseduju bakterije u debelom crevu koje imaju sposobnost fermentacije biljnih vlakana. Iako se u principu, i dalje ne insistira na prisustvu biljnih vlakana u hrani za pse, oni imaju značanju ulogu. Kratkolančane masne kiseline, koje se stvaraju prilikom razlaganja biljnih vlakana u crevima, potrebne su kao energenti ćelijama koje oblažu debelo crevo.One povećavaju i protok krvi kroz zid debelog creva. Stručnjaci Iams Company dodaju u hranu za pse i pulpu od repe i pirinča, koja sadrži idealnu kombinaciju fermentabilnih sastojaka sposobnih da daju kratkolančane masne kiseline. Osim toga, biljna vlakna svojim prisustvom obezbeđuju čvrst, ali ne i suv izmet.
I na kraju, kada se osvrnemo na sve napred izneseno, postavlja se logično pitanje kako hraniti svog psa. U tom smislu dve mogućnosti stoje na raspolaganju svakom vlasniku. Ishrana psa sa hranom pripremljenom u kući ili ishrana sa fabrički pripremljenom hranom.
U načelu je izuzetno teško, ako ne i nemoguće, pripremiti kompletan i pravilno izbalansiran obrok od hrane koju spremamo u kući. Sastojci koji se koriste u tu svrhu nisu uvek ni dobrog, a ni istog kvaliteta. Analiza takvih sastojaka nije moguća, jer su za to potrebne dobro opremljene laboratorije i odgovarajući stučnjaci. Zato kada od prijatelja na pitanje kako hranite svoga psa, dobijete odgovor da njihov pas jede sve što i oni jedu, odmah vam može biti jasno da je taj pas loše hranjen.
Mislite li možda, da ljudi koji kupe kosti u mesari sa kojih je skinuto svo meso i skuvaju ih zajedno sa kukuruznim brašnom, pravilno hrane svog  psa? Ili pak, oni vlasnici koji svom šarplanincu ili nemačkom ovčaru bace veknu hleba, smatrajući da su na taj način nahranili svog psa? Takvi psi mogu biti i debeli, ali su bez svake sumnje pothranjeni. Oni nisu snabdeveni svim materijama potrebnim za pravilan razvoj i održavanje njihovog organizma.
Fabrički pripremljena hrana pruža nam izuzetne garancije za ishranu pasa. No,čak i u ovakvim slučajevima ima mnogih zamki kojih se treba kloniti. To je razlog što svaki vlasnik i odgajivač pasa mora da bude upoznat sa hranidbenim potrebama svoga psa, kako bi mogao da se opredeli za kvalitetnu ishranu.
Na našem tržištu postoji velika ponuda fabričke hrane, kako od naših, tako i inostranih proizvođača. U prodavnicama opreme i hrane za pse ovakva hrana prodaje se i na merenje. Bez obzira za koju se hranu odlučite, držite se nje. Nemojte kupovati čas jednu, čas drugu vrstu hrane. To nije dobar put za pravilnu ishranu pasa.
Ja lično svoje pse hranim Eukanubom koju proizvodi Iams Company iz SAD. Ono što me je opredelilo za hranu ovog proizvođača jeste činjenica da se ona uvozi direktno iz SAD, koje što se tiče pasa predstavljaju izuzetno izbirljivo tržište. Iams Company vrši redovnu kontrolu sadržaja i vrednosti svojih proizvoda. Ona se rutinski sprovodi u Paul F. Jams tehničkom centru u Ohaju. Sva ova hrana radi se po standardima Nacionalnog saveta za istraživanje i američke asocijacije kontrolora hrane.Svi sastojci  koji ulaze u sastav Eukanuba hrane potiču konstantno od isitih divljača. Svi Eukanubini proizvodi predstavljaju jako kalorična hranjiva, potpuno uravnotežena u odnosu na svoj enrgetski sastav. Eukanuba sadrži visokovredne belančevine od živine, jagnjadi i jaja, koje imaju veliku biološku vrednost. Izuzetna svarljivost ove hrane i vreme zadržavanja u kanalu za varenje, obezbeđuje maksimalnu svarljivost za pse, uz stvaranje male količine izmeta.
Eukanuba je prilagođena za pse sa normalnim aktivnostima, radne pse, izložbene pse, keruše koje doje, štenad u porastu, starije pse i obolele pse. Eukanuba hrana za pse sadrži pažljivo izbalansirane količine minerala. Oligoelemenata i vitamina, koje su potrebne u određenom životnom dobu. Takođe, i u toku graviditeta i laktacije nije potrebno njihovo dodatno davanje kerušama. Jednom rečju, Eukanuba je hrana koja se daje psima u propisanim količinama, bez dodavanja ikakve druge hrane.
Razumljivo je da je na kraju neophodno reći i nešto o ceni hrane za dnevni obrok pasa. Na mom primeru, a ja gajim kratkodlake jazavičare, cena dnevne ishrane po psu teškom oko 8,5 kg. iznosi, po današnjim cenama svega 2,00 dinara. Čak i za neku paru manje. Za taj novac svakako nije moguće spremiti tako kvalitetnu hranu u domaćoj režiji.Pa, iako zanemarimo kvalitete kupljenih životinjskih belančevina, utrošak električne energije za propremu hrane itd. , ishrana fabričkom hranom zahteva samo odmerenu količinu hrane i uvek prisutnu vodu za piće.

Komentara: 0 | Posaljite komentar

Njegova koska

Njegova koska

Petak, 29.04.2011 | 19:02 | Jovica Vidović Komentara: 0

Retko koji karikaturista da ne nacrta psa bez njegove kosti. Čak se i mi sami zabavljamo kada je naš ljubimac danima vuče sa sobom i zakopava je kao najveće blago da bi stvorio zalihu Hrane - iako na njoj već davno nema ni mrvice mesa. ... »


ZUBI - Nisu mesto za gajenje kamenca

ZUBI - Nisu mesto za gajenje kamenca

Petak, 29.04.2011 | 22:38 | Tatjana Stojanović Komentara: 0

Zubi su organ koji služi za hvatanje, griženje i drobljenje. Kod pasa i mačaka zubi takođe služe za odbranu i napad. Štenci po pravilu imaju 28 mlečnih zuba, u retkim slučajevima oni se rode bez zuba. Prvi mlečni zubi niču izmedu tri do četiri nedelje. Zamena mlečnih zuba za stalne počinje u periodu izmedu 4 do 5 meseci. U tom periodu neophodno je kontrolisati ispadanje mlečnih zuba i rast stalnih. ... »


Zubi

Zubi

Petak, 29.04.2011 | 22:58 | Nemanja Marjanović Komentara: 0

Zubi su izuzetno važan organ za psa. Osim što imaju uobičajen značaj i ulogu u sistemu organa za varenje, oni za psa imaju i dodatni značaj. Ovako velika važnost zuba za psa proističe iz činjenice da je pas domaća životinja i ima svoju radnu ulogu u domaćinstvu bilo kao čuvar imanja, kao ovčarski radni pas ili službeni pas. U obavljanju svih ovih funkcija zubalo ima je neophodno i to po mogućnosti - kompletno. ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (187092)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (149186)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (102349)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (94104)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (66182)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (62300)

Opšte, Razno Sreda, 27.07.2011 | 19:42
Jazavičari i sve o njima (62179)

FOTOGALERIJA


2 + 6 =