Malo obučenih pasa

Utorak, 03.05.2011 | 07:35 | Jovica Vidović | Komentara: 0


Danas je, nažalost, maloobučenih pasa u našim lovoštima. Većina pasa, koje možete da vidite koliko pomaže lovcu u lovu toliko i odmaže.

Malo obučenih pasa

Nemaju kontakt sa lovcem i pretražuju teren za sebe, lovac i pas svo vreme se dovikuju, rasteruju i dižu divljač ne čekajući lovca pri markiranju, smetaju lovcu da uputi precizan hitac, na svaki pucanj bezglavo jure po terenu, a često i ne aportiraju odstreljenu divljač. Ako i donese ne predaju pravilno, nego ih treba moliti da daju  lovcu, a oni ostave divljač dalje od lovca, pa ranjena beži.Manama nikad kraja. Ipak , psi uglavnom nisu krivi, već lovcio koji vode neobučene pse, kojima su i malo vremena posvetili za obuku psa. Razlozi za takvo stanje su višestruki. Ne postoji dovoljna i kvalitetna literature za obuku (video kaseta, CD diskovi) pasa, ni domaće ni strane produkcije koji sistematično , po komandama – radnjama i detaljno obrađuju obuku i vođenje psa. Nema ni praktičnih kurseva na kojima se obučavaju vodiči i psi od strane iskusnih dresera – instruktora, a nema obaveznih ispita za lovačku upotrebljivost pasa na kojima se proverava obučenost. Na “tržištu” je veća potražnja i zarada od pasa takmičara – trkača, uz manji trud što za posledicu ima negativnu selekciju, a ne postoji ni trajna i sistematska selekcija u klubovima, kao ni  tradicija u obuci i vođenju svestranih lovačkih pasa…
ZNA SE ZAŠTO
Po važećem Zakonu u lovištu psi se kvalifikuju za lov polaganjem ispita urođenih osobina, što je zamena teza.Ovaj ispit je uzgojna mera, vezana za selekciju i uzgoj rasa, a ne lovačku upotrebljivost. Kao takav ovaj naš ispit urođenih osobina je često manifestacija “pro forma” da bi se zadovoljio Zakon.
Ovde moramo istaći još jednu raširenu zabludu među našim kinoloozima i lovcima : To je da lovački psi iz VII FCI grupe tzv. “ptičari” služe  samo za lov na pernate divljači – ptica. Istina je daleko od toga. U svojim originalnim imenima rasa oni nisu “ptičari” nego psi koji stoje ispred divljači (poenter – pas koji poentira, pokazuje divljač lovcu, seter – pas koji sedi, zaleže ispred divljači, vorstehund- pas koji stoji ispred divljači). Međutim i sa njima se lovi i dlakava divljač, na prvom mestu zec. To se posebno odnosi na nemačke rase, koje su kod nas brojno zastupljene, sa kojima se pored dlakave i pernate divljači love i grabljivice i koriste se u lovu na visoku divljač kada je ranjena. Nemci takve pse, koji love svu lovnu divljač nazivaju svestranim lovnim psima. Imaju čak klub svestranih lovnih pasa star oko 100 godina. Svakako da obuka i vođenje takvih pasa zahteva sistematski uzgoj i selekciju kao i posebnu i razrađenu teoriju i praksu obuke. Kod nas ima veoma malo svestranih lovnih pasa ( što možemo videti po broju prijavljenih na svestranim utakmicama) I jednostavno ne postoji tradicija vođenja i korišćenja pasa na taj način.
Takođe ima malo pasa koji su obučeni za lov zeca, iako je “ ušonja” najbrojnija naša autohtona divljač, veoma atraktivna. Lovci obično i ne vode pse u lov na zeca, posebno ako ga ima u lovištu u priličnom broju,  da im ne bi kvarili šanse i samog psa. To je sa jedne strane ispravno, jer je zec divljač koja najlakše i najviše kvari psa.Jedan stari i poznati dresser (Felix Endre) između dva velika rata je napisao : “ Zec je najveći neprijatelj poslušnog psa. Da sa ptičarem ne lovimo zeca bilo bi 90% manje loših lovačkih pasa”. U ovoj misli ima puno istine.Zašto je to tako?

I PTIČARI LOVE ZECA
Zato što zec najviše uzbuđuje psa  od sitne divljači i što ga strasno i dugo goni, rasterujući divljač i ometajući sveukupan lov. To se događa zbog izrazitog mirisa zeca i brzog kretanja po zemlji (pas ne može da poleti i uhvati fazana, ali zeca pokušava)  otvorenom plju, što podstiče psa i podstiče i budi iskonski, urođeni nagon za hvatanjem divljači koje je selekcijom “potisnut u drugi plan” . U samoj biti – “ ličnosti psa” je njegov lovački nagon i strast za ulovom divljači. Ako taj nagon nedostaje, ili je slab, pas nije pogodan za lov.
Sa druge strane nevođenjem psa u lov na zeca lovac neizmerno gubi. Prvo što se često istovremeno lovi i pernata divljač koju je bez  psa skoro nemoguće dići, a drugo što “ptičari” itekako mogu da pomognu u lovu zeca pretraživanjem terena, označavanjem, markiranjem i donošenjem, posebno ranjenog zeca. “Ptičari” itekako uspešno love zeca! Čak i najrasniji poenter markira zeca “da vam srce stane”, ako je obučen za to. Obučeni pas u lovu na zeca može lovcu podariti više zadovoljstva nego u lovu na ptice. Markiranje zeca, čekanje lovca, zaleganje na dizanje zeca i donošenje odstreljenog zeca je bogat lovački doživljaj.
Opis detaljne obuke zahteva više prostora i nije tema ovoga puta ali se zasniva na potpunoj obučenosti u zaleganju (“Dauniranju”) i mirnoći na hitac, a to je finale osnovne obuke i poslušnosti lovačkog psa. Mladi pas koji još nije fizički i psihički snažan da nam se odupre, najlakše se obučava za lov. Posle osnovne obuke , pri uvođenju u lov, mladog psa i dalje treba školovati, bez nervoze i žurbe.Prvih nekoliko zečeva ne dajmo da mladi pas portira. Neka ostane da leži, a vi ga donesite sami. Prve godine, ako nije siguran, neka aportira tek svakog 3-4 zeca.
Ako istrajete u tim zahtevima pas će se prilagoditi tome i postati čist na zeca. Pomoćna sredstva su dugi kanap -  povodac, razni kajiševi – amovi koji sputavaju jurnjavu, teletakt i sitna sačma. Kazna može doći samo ako pas zna šta treba da radi, a ne uradi tako i ako zna zašto ga kažnjavate! U svakom slučaju najgore je ako psa koji se umoran i ponosan posle jurnjave zeca vrati vama dobrano istučete. Sa tim niste ništa psu objasnili jer je jurnjava prošla i on može samo da shvati da ste ga kaznili što je došao do vas.

Komentara: 0 | Posaljite komentar

Obuka za lov

Obuka za lov

Subota, 30.04.2011 | 02:02 | Nemanja Marjanović Komentara: 0

Ako bi uporedili obuku ptičara i cunjavaca mogli bismo konstatovati da je obuka cunjavaca za nijansu lakša ili bolje rečeno jednostavnija. ... »


Aport lisice

Aport lisice

Ponedeljak, 02.05.2011 | 23:20 | Radomir Hadži-Cenić Komentara: 0

Vrlo brzo se pokazalo da li pas koji zna i izvršava komandu „aport\" hoće ili neće da donese odstreljenu lisicu. Ako okleva, ponekad pomogne i naša energična opomena ili bodrenje. Ako to ne pomogne primenimo odgovarajuću prinudu. Jer svaki ptičar je u stanju da ponese lisicu. ... »


Za dresuru nikad kasno!

Za dresuru nikad kasno!

Ponedeljak, 02.05.2011 | 23:53 | Mihailo Milan Kilibarda Komentara: 0

Postoji čitava lepeza rasa raznih namena, a naročito ptičara od kojih ima dvadesetak jače afirmisanih, tako da je širok izbor da može da zadovolji tip lova i ukus lovca. Međutim, izbor jednog lovačkog psa, treba da bude diktiran, manje u odnosu na rasu, a više na kvalitet jedinke. ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (187091)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (149175)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (102337)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (94083)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (66182)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (62298)

Opšte, Razno Sreda, 27.07.2011 | 19:42
Jazavičari i sve o njima (62171)

FOTOGALERIJA


6 + 5 =