Za dresuru nikad kasno!

Ponedeljak, 02.05.2011 | 23:53 | Mihailo Milan Kilibarda | Komentara: 0


Postoji čitava lepeza rasa raznih namena, a naročito ptičara od kojih ima dvadesetak jače afirmisanih, tako da je širok izbor da može da zadovolji tip lova i ukus lovca. Međutim, izbor jednog lovačkog psa, treba da bude diktiran, manje u odnosu na rasu, a više na kvalitet jedinke.

Za dresuru nikad kasno!

 

Pod kvalitetom ja podrazumevam onaj koji odgovara lovcu, njegovom ukusu, njegovoj divljači koju lovi, njegovom terenu i njegovom načinu lova. Ti raznovrsni uslovi treba da se imaju u vidu. Isto tako su znatne razlike u sposobnosti pasa. U principu, svaka rasa ima svoje sposobnosti, moralne i praktične, svaka od njih proizvodi jedinke različitog temperamenta. Engleske rase su poznate po širokom traženju i brzini rada, ali ima među njima jedinki koje love kao kontinentalni za koje se može reći da ih većina lovaca traži. Kontinentalne rase daju pse preduzimljivije ali mirnijeg rada, krećući se kasom ili polugalopom. Tendencija je kod nekih da evoluiraju prema jedinstvenoj formuli galoperima. Izgleda, bilo bi pametnije i korisnije za lovce da se psi selekcionišu prema dva tekuća stila koja odgovaraju njihovoj građi i njihovom temperamentu, pa i različitim ciljevima.

Izbor lovačkog psa treba prvo da bude u funkciji lova koji se praktikuje, a potom da se bira jedinka iz familija poznatih rasa, čiji su se odgajivači afirmisali već duže vremena da proizvode visokokvalitetne radne pse, za potrebe praktičnog lova


Osobenosti rasa

Psi koji su sPosobni da love više dana, smenjujući kas i galop kao što rade kontinentalni, je u stvari njihovo prirodno kretanje. Oni koji trče na utakmicama dvadeset minuta neuporedivom brzinom u odnosu na njihovu anatomiju, ne mogu izdržati ni pola dana. Težnja da se motoriziraju kontinentalne rase, liči na ono, kada bi stavili trkački motor na fiću, a on nije za to građen. Treba imati u vidu da i rase evoluiraju, tako da neke među njima koje su pre 20 i 30 godina cenjene kao savršene, sada više ne zadovoljavaju u potpunosti sve zahteve lova. Ako se pretežno lovi na širokim, otvorenim prostorima, divljač je po pravilu ređa i više zaplašena, što nas upućuje na izbor psa sposobnog za široki radijus kretanja, za brzo osvajanje terena i otkrivanje divljači. To pretpostavlja da pas ima i odličan nos da bi sa brzinom kretanja mogao da uskladi i brzinu primanja mirisa. To pretpostavlja i čvrsto stajanje psa da bi lovac mogao da priđe sa veće udaljenosti i da puca. Takvi tereni i rad psa su pogodniji za starije lovce sa otežanim kretanjem nego psi sa ograničenim kretanjem sa kojima lovac mora zajedno da u toku lovnog dana, prođe više kilometara da bi pronašao divljač, što je mnogo zamornije. Na uzanim, više ispresecanim i pokrivenim terenima, divljač je po pravilu brojnija (često iz uzgoja), psi sa mirnijim radom, biće pogodniji za takve uslove. To su obično kontinentalne rase koje pretežno rade i niskim nosom, što im je prednost na takvim terenima, jer uspešnije prate trag i pronalaze ranjenu i ubijenu. divljač.

Kada se lovi u grupi gde se lovci o: ću u liniji, imaju teškoća da psa ptičara drže u rukama. On nije građen za takav rad. Kreću se nepouzdano i smetaju lovcima desno i levo. Uz to ne može se podešavati kretanje prema vetru, što je bitan uslov za efikasan rad ptičara. Za takve uslove bolje odgovaraju retriveri ili špringeri, koje takođe treba obučavati. Prinudno ograničavanje rada ptičarima, suprotno je njihovoj prirodi. Sve rase imaju svoje radne i karakterne osobenosti. Poenter ili seter neće loviti kao drahthar ili vižla. Pas koji je po prirodi galoper ne može se lako naterati da radi kasom ili obrnuto. Kada bi ceo svet lovio istu divljač na isti način, dovoljna bi bila samo jedna rasa, koja bi ps . ;ve kvalitete koji se traže za jednu upotrebu.

Brojni su lovci koji bi želeli da imaju psa za sve: da čvrsto markira kao poenter, da radi metodično kao seter, da grmari kao špringer, da je izdržljiv kao breton, da prati trag kao vižla, da aportira i radi u vodi kao labrador ili drahtar. Mnogi su skloni da kvalitete i mane jedne rase ocenjuju prema jednoj ili dve jedinke koje su imali. To nije jednostavno, jer su odstupanja velika u okviru svake rase. Psima najpoznatijih rasa, atrofiraju lovački refleksi, ukoliko nemaju radno nasleđe u više generacija.


Nabaviti štene ili odraslog psa?

Da li se pri nabavci odlučiti za štene ili za odraslog psa? Smatra se da štene ima izvesne prednosti. Ono sa dva do četiri meseca nije moglo da stekne rđave navike, niti da se veže za jednu osobu, jer to obično čini u petom mesecu. Sa druge strane od šteneta možete napraviti ono što vama najviše odgovara, tako da vam ono konkretnim ponašanjem kod kuće i u lovu pričinjava zadovoljstvo u toku čitavog svog radnog veka. Vrline i mane koje bude steklo zavisiće samo od vas. Niko ne može garantovati kakvo će biti kada odraste, ali ako ste ga brižljivo odabrali, sigurno je da će rizik biti manji. Kupiti štene je lutrija, ali ako potiče od roditelja koji ou se dokazali svestranim radom u praktičnom lovu, gotovo ste sigurni da niste pogrešili, već imate šansu da izvučete premiju.

Poznato je da se na potomstvo prenose osobine roditelja: eksterijerne i radne tj. lovačke. Treba napomenuti da se lakše dresiraju potomci šampiona u radu jer je selekcija u više generacija učinila svoje. Ne treba se povoditi za malom cenom šteneta, jer se često pokaže da to staje jako skupo. Cena nikad nije velika ako je štene dobro. Nabavku ne treba vršiti putem oglasa i pisma, jer možete biti obmanuti. Najbolje je otići na lice mesta, proučiti rodovnik, videti roditelje po mogućstvu i jedinke ranijih legala, način uzgoja, ishranu štenadi, njihov izgled i stanje zdravlja. Treba birati veselije i življe štene, prema čemu se ocenjuje temperament. Najbolje je celom leglu dati hranu i uočiti ono koje prvo stigne na čanak, koje gura druge i uzima bolje parče i više. Iz toga se mogu izvesti dva zaključka. Prvo, da je štene snalažljivo, što je značajan kvalitet za lov. Zatim, poka­zuje proždrljivost, što je znak vitalnosti i dobrog stomaka. Pored toga lakše ćete ga podizati i dresirati, jer će više, kao halapljiv, ceniti nagradu koja je bitan uslov pri obuci. Birajte štene sa širim i dub'ljim grudima, jer će biti izdržljivije u lovu. Postoji izreka: "Pas ne trči nogama, već grudima". Takva štenad su jača, oštrija i borbenija. Izbegavajte štene koje je manje od ostalih u leglu jer obično ostane nedoraslo. Udarite dlanom o dlan dok jedu da bi uočili ono koje se plaši, jer će verovatno imati strah od pucanja te ga treba zaobići, pa i kada ima lep izgled i boju dlake.

Treba izbeći kupovinu šteneta sa ozbiljnim nedostacima koji se prenose kao: svetle ili raznobojne oči, pogled grabljivice, depigmentaciju na kapcima i njušci, jedno ili oba jaja (testisa) nevidljiva, blede boJe, urođena gluvoća, isturena ili uvučena donja vilica. Treba pogledati i temperaturu u čmaru šteneta koja treba da bude 38,5 do 38,7 stepeni S, da ne kašlje i da nema proliv. Naduven trbuh, znak je da je neočišćeno od glista. Oči sjajne, izražajne, ne suzave i krmeljive. Zubi treba da su beli i bez žutih mrlja, koje mogu biti prouzrokovane nekom bolešću. Boju birati po volji, ali je bolje da su čiste "šare", jer se lakše uočava u prirodi. Proveru njuha neko vrši tako što namaže kobasicom dva prsta pa njima prođe ispred njuške štenadi. Ono koje prvo oseti miris kobasice, ima bolji njuh.

Ako nabavljate mladog psa, 7 do 12 meseci, vi znate šta imate pred sobom, jer su mu organizam i karakter već uglavnom oformljeni. Ako ima mane one su se već pokazale. Ako je sve u redu treba misliti na obuku. Bez obzira da li je sa njim već rađeno ili ne. Najbolje je da počnete od nule. Nikad nije suviše rano ili suviše kaono pristupiti dresuri psa pod uslovom da nije već lovio. Žika Đurić, poznati beogradski lovac, kupio je bretonku Elu staru 4 godine, koja nikada nije izvođena u prirodu. Brzo se lovno probudila, a kasnije je važila kao jedan od najboljih ptičara u Beogradu. Pre nego što počnete sa radom treba da prođe bar 56 dana da vas upozna i zavoli, a to postižete bavljenjem njime što više, uključujući hranjenje, šetnje, igru i slično. Zatim radite po redu kako je to u ovoj knjizi postavljeno. Ako je ostalo malo vremena do otvaranja lova, povećajte broj dnevnih vežbi ili ih skratite na najnužniji broj, što će vam obezbediti da kolikotoliko njime vladate u lovu.


Kupovina obučenog psa

Ako nabavljate starijeg, obučenog psa, treba da ga obavezno isprobate u prirodi u prisustvu njegovog vlasnika. Uverite se sami u njegovu preduzimljivost i druge lovačke kvalitete. Ne treba da se zadovoljite onim što se o njemu kaže ili mišljenjima zasnovanim na pogrešnim lovačkim kriterijima. Treba da zapišete komande i sredstava prinude koje je upotrebljavao njegov učitelj. Ukratko, vi treba da u potpunosti zamenite njegovog dotadašnjeg vlasnika, upotrebljava]ući savršeno iste reči i postupke, koje je pas već usvojio. Pas nikada ne zaboravlja, već naučeno. On ima izvanrednu memoriju. Dovodeći ga kući treba mu obezbediti što bolje uslove smeštaja i ishrane i vrlo blag i prijateljski postupak da što pre stekne poverenje u vas. Ne treba sa njime ići u lov dok ga, kako se to kaže "ne preuzmete u ruke". To ćete postići kada tražite od psa da po vašem naređenju izvršava bar.nekoliko važnijih radnji koje je već naučio. To naravno počnete tek kada se potpuno oslobodio i navikao na novu sredinu. Ne smete se zadovoljiti polovičnim radom psa, jer to u dresuri nije dopušteno. Pas će brzo da oseti čvrstinu vaše ruke pa će prema tome i da se ponaša. Zavisno od toga, on bolje i disciplinovanije radi promenom vlasnika. Dakle, da bi ovladali psom, najvažnije je da dolazi na prvi poziv glasom i pištaljkom, da ide uz nogu i drugo, što je već naučio, a ako nije morate sami pristupiti učenju bar najnužnijeg. Veoma je važno da ga u prvimo izlascima vodite čvrstom rukom da bi ovladali njime, da oseti da ste vi gospodar i da mora da se ponaša po vašoj, ne po svojoj, volji. Šta se podrazumeva pod "čvrstom rukom" detaljno je objašnjeno u lekciji ove knjige "Osnovi dresure". Pas nije nepokvarljiva mašina, nego živo bi^e kojim treba da se ovlada, pre nego što počne da se koristi.


Starost psa

Vek psa je nažalost kratak, a lovačkih još kraći. Retko koji živi duže od 12 godina. Naravno, na dužinu života utiče: nega, ishrana, uslovi rada, upotreba u priplodu, nasleđe, psihofizičke osobine i dr. Sa gledišta efikasnosti upotrebe u lovu ima izreka: "Tri godine mlad, tri godine star". Međutim, to može da se prihvati samo kao grublja orijentacija. Ima rasa koje se lovno bude dosta ranije nego druge. Po mom mišljenju, to može da se kaže za poentera. Poenteri su ranostasniji, verovatno i od svih ostalih rasa. Ho, u mnogo slučajeva zavisi od jedinke i njenog temperamenta, kako u pogledu ranog buđenja i razvoja lovačke strasti, tako i dužine radne sposobnosti. Može se reći: "Kvalitet ne čeka vreme". Naravno, pre he se lovno probuditi onaj koji ima češći kontakt sa divljači.


Ženka ili mužjak

Za početnike, bez iskustva u obuci i vođenju pasa u lovu preporučuje se ženka. One su mirnije, podložnije dresuri, privrženije, umiljatije i ranostasnije. Lakše se njima vlada u lovištu i kod kuće. Prema jednoj anketi u Francuskoj, većina lovaca daje prednost ženki. Međutim, ženka je dva puta godišnje, kada je u polnom žaru, neupotrebljiva za lov, ukoliko se, kao što to rade u svetu, ne stavi zaštitni pojas. Nezgoda je i u tome što može da dobije infektivno zapalenje materice, a u starijim godinama i tumor na dojki.

Mužjaci su lepši, tj. tipičnije izražavaju rasu, robusniji su, energičniji, hrabriji, jači i sigurno sposobniji da premoste teže prepreke sa kojima se sreću u lovištu, na suvom i u vodi. Međutim, mužjaka je po pravilu teže dresirati i voditi u lovu. Čim polno sazri, iskoristiće svaku priliku da proluta ne bi li sreo ženku u polnom žaru, u kom slučaju će vas i ostaviti, ako vam nije pod okom, jer je nagon za održanje vrste jači od discipline. Od bolesti za mužjaka je karakterističan "nefritis" koji se javlja, obično posle osme godine starosti. Ukoliko dobije infekciju od krpelja ili od buva najčešće postaje neplodan, najmanje jednu godinu do potpunog oporavka (dlake). Preventiva je ovde nedovoljna. Ukoliko kod ženki dođe do neželjenog parenja, potrebno je dati Plivine injekcije "Silbestrol" 0,5%, peti, sedmi i deveti dan po parenju, što tie sigurno sprečiti začeće.

Komentara: 0 | Posaljite komentar

Obuka za lov

Obuka za lov

Subota, 30.04.2011 | 02:02 | Nemanja Marjanović Komentara: 0

Ako bi uporedili obuku ptičara i cunjavaca mogli bismo konstatovati da je obuka cunjavaca za nijansu lakša ili bolje rečeno jednostavnija. ... »


Aport lisice

Aport lisice

Ponedeljak, 02.05.2011 | 23:20 | Radomir Hadži-Cenić Komentara: 0

Vrlo brzo se pokazalo da li pas koji zna i izvršava komandu „aport\" hoće ili neće da donese odstreljenu lisicu. Ako okleva, ponekad pomogne i naša energična opomena ili bodrenje. Ako to ne pomogne primenimo odgovarajuću prinudu. Jer svaki ptičar je u stanju da ponese lisicu. ... »


Malo obučenih pasa

Malo obučenih pasa

Utorak, 03.05.2011 | 07:35 | Jovica Vidović Komentara: 0

Danas je, nažalost, maloobučenih pasa u našim lovoštima. Većina pasa, koje možete da vidite koliko pomaže lovcu u lovu toliko i odmaže. ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (187061)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (149128)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (102307)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (94014)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (66174)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (62272)

Opšte, Razno Sreda, 27.07.2011 | 19:42
Jazavičari i sve o njima (62127)

FOTOGALERIJA


7 + 7 =