OGLASI Najnoviji

Bobteil

FCI 1 - Ovčarski psi i terači stoke

Bobtejl

ROĐEN ZA DADILJU BOBTEJL Po starom engleskomPripadnicima ove, najstarije rase ovačarskih pasa na Britanskim ostrvima , je rep vekovima skraćivan da njihovi vlasnici ...

VIŠE

Bobteil

Snažan, skladan i zdepast pas, po čitavom telu jednakomerno prekriven dlakom. Tipično je njegovo neobično kretanje poput kamile i muklo, duboko lajanje. Prirodena kra...

VIŠE