OGLASI Najnoviji

Grendlandski pas

FCI 5 - Špic tip i primitivni tip rasa

Grendlanski pas

Snažan je pas za vuču sa širokim grudnim košem, jakim nogama i mišićavim telom. Glava je široka i lagano zaobljena, sa snažnim klinastim nosnim delom lubanje. Uš...

VIŠE