OGLASI Najnoviji

Norvič terijer

FCI 3 - Terijeri

Norvički terijer

Ima potpuno jednaku telesnu građu kao norfolški terijer. Vrat kod obe rase je kratak i snažan, kratko je i telo, leđa su ravna. Prsni koš je, gledano spreda, zaoblje...

VIŠE