OGLASI Najnoviji

Pirinejski mastif

FCI 2 - Pinceri i snauceri, molosi i svajcarski pastirski psi

Pirinejski mastif

Opšti izgled i karakter: Ovo je krupan pas, proporcionalne građe, snažan i mišićav, brahicefalan i mezomorfan, sa čvrstom strukturom skeleta. Uprkos masi, ne treba...

VIŠE

Pirinejski mastif

Španci su za ovog psa usvojili naziv pirinejski mastif da bi se razlikovao od svog francuskog rođaka, pirinejskog planinskog psa. Ovo je, inače, autohtona španska ra...

VIŠE