OGLASI Najnoviji

Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate dole navedena pravila i uslove korišćenja ovog sajta. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta, molimo Vas da ga odmah i napustite.Ukoliko ste saglasni sa uslovima korišćenja, možete odmah pristupiti razledanju i korišćenju sajta u skladu sa ovim uslovima.

Ovaj tekst predstavlja ugovor o korišćenju između:
- Vlasnika i autora ove internet prezentacije (sajta, stranice ili stranica) sa jedne strane u daljem tekstu vlasnik i
- Vas, posetioca ove internet prezentacije sa druge strane, u daljem tekstu posetilac.

Ovaj ugovor se smatra važećim, bez obzira što je posetilac u mometu pristupanja internet prezentaciji vlasniku nepoznat. Ukoliko se kasnije utvrdi identitet posetioca, te da je posetilac prekršio odredbe ovoga ugovora, posetilac može snositi posledice.
Nastavljanjem razgledanja i korišćenja ove internet prezentacije, podrazumeva se da je posetilac pročitao i prihvatio odredbe ovoga ugovora, bez obzira da li je to izričito izjavio ili ne i bez obzira da li je otkrio vlasniku svoj identitet ili nije.
Takođe se podrazumeva da je posetilac prihvatio ugovor u mometu pristupanja prezentaciji, bez obzira da li je u tom trenutnku svestan postojanja ugovora kao i sadržaja ugovora i bez obzira da li je otkrio vlasniku svoj identitet ili nije.
Ukoliko posetilac ne poseduje poslovnu sposobnost ili mu je poslovna sposobnost ograničena, kao i kad je posetilac pravno lice, za eventualne prekršaje ovoga ugovora i zloupotrebe uslova, odgovornost snosi zakonski zastupnik poslovno nesposobnog lica, odnosno pravno lice i njegov zakonski zastupnik.

1. Uslovi korišcenja

1.1. Posetilac je saglasan sa činjenicom da pristupa internet prezentaciji na sopstvenu odgovornost, te da vlasnik sajta ne može biti odgovoran za štetu bilo koje vrste, koja bi eventualno nastala posetiočevim razgledanjem sajta, a naročito vlasnik sajta ne može biti odgovoran za štetu bilo koje vrste koja bi nastala zloupotrebom sajta od strane trećih lica ili ilegalnih kompjuterskih programa kao što su “hakerski” upadi, virusi i sl.

2. Autorska prava

2.1. Dizajn sajta, kako grafički, tako i u smislu objavljenog teksta, fotografija i izvornog koda na ovoj internet prezentaciji predstavlja zaštićeno ime, robnu marku ili drugi zaštićeni oblik intelektualne svojine, koja je u vlasništvu vlasnika internet prezentacije i kao takav je i predstavljen javnosti.

3. Korišcenje informacija sajta

3.1. Posetilac može da preuzima, razgleda, kopira i štampa stranice, grafički materijal i fotografije, koje se nalaze na tim stranicama pod uslovom da:
(1) stranice koristi isključivo za ličnu upotrebu, informativne i nekomercijalne svrhe,
(2) da sadržaj stranice ne sme biti izmenjen ni na koji način i
(3) uz obavezno navođenje izvora sa kojeg je materijal preuzet.

3.2. Izuzev kada je to posebno naglašeno, posetilac ne može preuzimati, slati, kopirati, štampati, prikazati, demonstrirati, reprodukovati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije sa ovog sajta, kako bilo kog dela, tako i u celosti bez prethodne pismene dozvole vlasnika sajta.

3.3. Za slučaj da je posetiocu potrebna pismena saglasnost vlasnika za objavljivanje materijala sa internet prezentacije, posetilac se može obratiti vlasniku putem kontakt informacija objavljenih na prezentaciji.

4. Posetioci

4.1. Pristupanjem sajtu i prihvatanjem ovih uslova korišćenja, posetilac je saglasan da svi komentari, informacije i materijali koje posetilac postavi na ovu internet prezentaciju, postaju vlasništvo internet prezentacije.

4.2. Postavljanjem svojih komentara, informacija i materijala na sajt, posetilac saglasno ustupa vlasniku svoje komentare, informacije i materijale, bez naknade bilo kakve vrste i saglasan je da se odriče prava na potraživanje naknade na bilo koji način, kako u trenutku postavljanja komentara, informacija i materijala na sajt, tako i u budućnosti.

4.3. Posetilac je takođe saglasan da vlasnik sajta može koristiti takve komentare, informacije i materijale, bez ikakvog ograničenja.

4.4. Kako posetioci svoje komentare postavljaju na prezentaciju, bez prethodne kontrole vlasnika sajta, moguće je da se postavi komentar sa nepristojnim ili uvredljivim sadržajem.
Vlasnik će takve komentare u najkraćem mogućem vremenu ukloniti, ali ne može preuzeti odgovornost za štetu bilo kakve vrste, koja bi mogla nastati postavljanjem takvih komentara.

5. Zaštita privatnosti posetilaca

5.1. Vasnik sajta, nije obavezan, da na bilo koji način čuva lične podatke o posetiocima, te shodno tome neće objavljivati lične podatke o posetiocima.

5.2. Izuzetak od tačke 5.1. su slučajevi opisani u odeljku 4.1.-4.4. pošto se smatra da je u slučajevima opisanim u odeljku 4.1.-4.4., posetilac svojevoljno objavio svoje lične podatke.

5.3. Vasnik sajta ne može ni na koji način biti odgovoran, ukoliko treće lice, koristeći nelegalne metode, dođe u posed ličnih podataka posetilaca, te ih zloupotrebi, a naročito ne može biti odgovoran za zloupotrebu podataka koje su sami posetioci dobrovoljno postavili na internet prezentaciju.

6. Linkovi

6.1. Ova internet prezentacija može sadržati linkove ka drugim prezentacijama koje nisu u vlasništvu i pod kontrolom vlasnika sajta, stoga vlasnik nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.

7. Garancije i obaveštenja

7.1. Informacije, programi, proizvodi i usluge koji se nalaze na ovom sajtu mogu biti zastareli ili mogu imati nepreciznosti ili slične greške.

7.2. Izuzev ako je suprotno naglašeno sve informacije, programi, proizvodi i usluge se koriste takve kakve jesu i bez ikakvih garancija.

7.3. Vlasnik internet prezentacije, ni u kom slučaju, nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu, ili štete od gubitka profita, prihoda, koja bi eventualno nastala korišćenjem informacija i podataka, bilo da ih posetilac lično koristi ili da ih prosledi trećim licima.

7.4. Vlasnik zadržava pravo da izmeni ili prepravi bilo koji podatak na sajtu u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja.

8. Trajanje ugovora

8.1. Prihvatanjem ovoga ugovora posetilac je saglasan da poštuje navedene odredbe, dok postoji internet prezentacija.

8.2. Posetilac je saglasan da poštuje Odredbe o autorskim pravima, i po prestanku postojanja internet prezentacije, u skladu sa domaćim i međunarodnim pravnim normama.