OGLASI Najnoviji

Takmičenja lovačkih pasa

Šar-pej | Oglas

Sar pej  vrhunski stenci tokom cele godine.

VIŠE

Rad pasa goniča-ispiti i utakmice

Pravilnik zа ocenjivanje rada pasa gonica је opsti kinoloski propis, koji određuje vrste i karakter utakmica i ispita, regulise nacin organizacije, sadržaj ро pred...

VIŠE