OGLASI Najnoviji

Obuka lovačkih pasa

Aport lisice

Aport lisice

Vrlo brzo se pokazalo da li pas koji zna i izvršava komandu „aport\" hoće ili neće da donese odstreljenu lisicu. Ako okleva, ponekad pomogne i naša energična opomena ili bodrenje. Ako to ne pomogne primenimo odgovarajuću prinudu. Jer svaki ptičar je u stanju da ponese lisicu.

1.     korak u učenju: Pas se u principu vodi na povocu, jer će poneki od njih hteti da umakne kod narednih vežbi. Na jasnu komandu „sedi"! pas mora da sedne. Vodi drži lisicu u ruci.

2.     korak u učenju: Vodič levom rukom drži psa na kratkom povodcu, komanduje oštro „drži" a desnom rukom gura lisicu psu u gubicu. Ako pas ne prihvati snažno trgnemo povodac. Ako je potrebno obema rukama gurnemo lisicu psu u usta, nagazivši pri tome na povodac.

3.     korak u učenju: Nagrađujemo svaki pokušaj primanja i držanja. Upotrebimo sve pohvale i pokude koje znamo da bi psu objasnili da treba da drži lisicu. Stalno naređujemo „sedi, aport"!

4.     korak u učenju: Prvi stepen problema je savladan. Pas drži lisicu. Pri tome ga valjano hvalimo. Vodič pazi da pas ne ispusti predatora, spreman da odmah reaguje ispravkom. Sasvim tvrdim psima se može staviti i bodljikava ogrlica za obuku. Ponekad pomognu vežbe puzanja, pri kojima pas treba da otpuzi do lisice da bi uvideo svoju neposlušnost. Iskusan dreser će se poslužiti mnoštvom dosetki. Istrajnošću treba nametnuti svoju volju. Treba savladati nagle obrte situacija kod svake vrste obuke pasa. Često je dovoljno da se ovom forsiranom obukom prekine nekoliko dana da bi pas prihvatio radnju.

Vlečka sa aportiranjem

Polazimo od toga da je aport „ušao psu u krv", da na komandu uzima lisicu sa zemlje i nosi je nekoliko metara sigurno i bez gaženja. Pošto on već poznaje rad na vlečki počinjemo sa vlečkom lisice pre nego što krenemo sa ostalim teškim radnjama sa lisicom.

1.     korak u učenju: Pas se postavi tako da ne može da vidi postavljanje vlečke lisice. Ali mora i da zna o čemu se radi. Ako postoji opasnost da će želeti da izbegne dalji rad treba ga voditi na povocu.

2.     korak u učenju: Prvo se ide sa psom na povocu pri izradi vlečke duge 100 i na kraju 300m. Tako sprečavamo da pas napusti vlečku lisice i „uhvati maglu". Kada dođe do lisice pohvalimo ga, a prilikom uzimanja lisice ga bodrimo i hvalimo koliko god znamo. U slučaju potrebe pomažemo rukom hvatanje i držanje lisice.

Ako su ova dva koraka u učenju prošla bez naročitih teškoća prelazimo na slobodan rad sa lisičjom vlečkom (bez povoca) pri čemu se dužina vlečke postepeno povećava.

Aport preko prepreke

Počinjemo sa donošenjem lisice preko niže prepreke siične ogradi. Može se početi i sa preprekama u vidu jarka - kanala. Važno je da se pas obučava u donošenju lisice preko što raznovrsnijih prepreka.

1.     korak u učenju: Pas mora da savlada prepreku sa lisicom visoku 80cm, a da pritom ne ispusti grabljivicu tešku koliko i zec. To će uspeti samo ako plen drži čvrsto i ako je postepeno uvežban za aportiranje teških predmeta. Pre nego što se krene na prepreku uradi se vežba nošenja radi provere držanja plena i eventualne korekcije. To pre svega važi za pse koji nerado nose lisicu.

2.     korak u učenju: Sa ohrabrujućim pozivom se ide preko obične drvene prepreke (napr. Oborenog stabla na šumskom putu). Pas se vodi na povocu. Treba paziti da se u tim prvim pokušajima pas ne povredi.

3.     korak u učenju: Lovni, radni pas treba u lovu često da savlađuje kanale razne širine i dubine. Stoga je u obuci važno da nauči da savlada, uz pomoć i podsticaj vodiča, što šire kanale. Psu se naredi „sedi" i baci se ispred njega preko šireg jarka lisica.

4.     korak u učenju: Na oštru komandu „aport"! pas treba da donese lisicu. Pri tom pazimo da pri preskakanju ne ispusti lisicu. Ako je ispusti i ponovo uzme to nije velika greška. Ali radi čvrstog držanja i sigurnog nošenja treba da postupimo brižljivo i strpljivo. Dve do tri vežbe na dan, jednom ili dva puta dnevno, dovoljno je da se ova vežba savlada.

Učvršćivanje istrajnosti

To je malo tvrđi zalogaj za mlade vodiče pasa. Ne pokazuju svi psi istu istrajnost u donošenju lisice. Pas kome ne godi aportiranje lisice retko pokazuje istrajnost pri istom. Ali, treba ga tome naučiti.

1.     korak u učenju: Pomoćnik postavi lisicu u gustom šipragu prvo na 20-30m. od nas, a zatim sve dalje. Posle sat - dva šaljemo psa da traži lisicu sa ivice gustiša.

2.     korak u učenju: Povećavamo razdaljinu do mesta polagarija lisice dva - tri puta. Zatim komandujemo „traži"!.

3.     korak u učenju: Sada ostaje da se savlada put od 100m. sa lisicom, koliko se zahteva na ispitu. Pomislimo da je donošenje lisice iz gustiša 100m. veoma težak, ako ne najteži, posao za našeg pomoćnika u lovu. Taj zadatak mogu da obave samo fizički dobro pripremljeni psi.

Nemački lovački terijer

Odgajivacnica Nemackih Lovnih Terijera VON AFFELN fci 5288 tokom cele godine prodaja vrhunske pse svih uzrasta , nemackih radnih krvnih linija .Detaljne informacije na in

VIŠE
Obuka za lov

Obuka za lov

Ako bi uporedili obuku ptičara i cunjavaca mogli bismo konstatovati da je obuka cunjavaca za nijansu lakša ili bolje rečeno jednostavnija....

VIŠE
Za dresuru nikad kasno!

Za dresuru nikad kasno!

Postoji čitava lepeza rasa raznih namena, a naročito ptičara od kojih ima dvadesetak jače afirmisanih, tako da je širok izbor da može da zadovolji tip lova i ukus l...

VIŠE
Malo obučenih pasa

Malo obučenih pasa

Danas je, nažalost, maloobučenih pasa u našim lovoštima. Većina pasa, koje možete da vidite koliko pomaže lovcu u lovu toliko i odmaže....

VIŠE