OGLASI Najnoviji

Razno

Graviditet kuja

Graviditet kuja

Kad mlada kuja stasa za priplod, sa nestrpljenjem se očekuje teranje. Prvi znaci teranja započinju otokom i krvarenjem. Krvarenje može biti veoma intenzivno i obilno, ali može da se manifestuje i sa svega nekoliko kapi krvi. Bez obzira na količinu krvi, godinama je bilo nepisano pravilo da se kuja pari od devetog do jedanaestog dana.

Poslednjih godina se ovo pravilo polako gubi. Sve je veći broj kuja koje prihvataju mužjaka od trinaestog, pa nekad i posle dvadesetog dana od početka ciklusa. Za prvo parenje nekad nije kasno ni starost od pet godina, ali starosno doba iznad šeste godine je već životno doba koje nosi velike rizike i ne preporučuje se. Najbolje je pariti kuju od trećeg ciklusa do tri godine. Oni vlasnici koji zbog objektivnih okolnosti nisu uspeli da dobiju željeno potomstvo na vreme, i ipak se odluče da pare svoju kuju stariju od pet godina, susreću se sa problemima koji nastaju najčešće posle štenjenja pod uslovom da je graviditet protekao u potpunom redu.

Najdragoceniji podatak u toku faze teranja je upravo određivanje pravog termina za parenje. Odgajivači koji najbolje poznaju sopstvene pse, skoro po navici, sami na osnovu iskustva pripuštaju mužjaka, ali ni pravila nisu uvek ista, pa je potrebna pomoć veterinara. Određivanje tačnog termina za parenje je posebno značajno za one koji se odlučuju za parenje sa nekim mužjakom u drugom mestu ili državi kako se ne bi nepotrebno izlagali troškovima i izbegli eventualni neuspeh.

Najpreciznije određivanje vremena za parenje je mikroskopskim pregledom razmaza vaginalne sluzi. Ova metoda je već osavno dobro uhodana na našim prostorima i na osnovu nalaza specifičnih ćelija na mikroskopskoj pločici sa apsolutnom sigurnošću određuje termin parenja. Ovom vrstom pregleda postoji i mogućnost uočavanja hormonskih poremećaja ili eventualnih infekcija materice, ali bez mogućnosti tačnog definisanja vrste uzročnika upalnih procesa. Na tržištu odavno postoje i paketi za brzo određivanje progesterona u organizmu kako bi se odredio termin parenja. Ovi progesteronski testovi su široke namene, pre svega kao pomoć za veterinare, ali i za same odgajivače obzirom na jednostavnost primene. Klasično određivanje nivoa hormona u organizmu je vrlo specifičan laboratorijski posao koji zahteva skupu opremu, ali i skupe testove, a rezultat je vrlo precizan s obzirom da se određuje njegova vrednost do treće decimale. Ovakav način rada koji zahteva upotrebu skupih analajzera za hormone zalazi u naučno istraživački rad s obzirom da je potrebno uraditi seriju analiza, a svaka jedinka može imati velike oscilacije u vrednostima pojedinih hormona u okviru rase. Stoga se preporučuje klasični citološki bris kojim se sa ogromnom točnošću određuje vreme ovulacije. Ova vrsta dijagnostikuje precizna i znatno jeftinija od ostalih.

Po određivanju termina za parenje pristupa se izboru mužjaka. Najbolje je za prvo parenje odabrati mužjaka sa iskustvom koji već ima potomstvo iza sebe. Važno je da mužjak ne bude prestar, stariji od sedam ili osam godina, jer postoji opasnost od rađanja mrtve ili slabo vitalne štenadi. Česti su primeri da izabran mužjak od strane vlasnika nije po ukusu ženke i ona odbija parenje sa njim, ali se zato vrlo lako upari sa nekim za nas neuglednim psom, mešancem ili pripadnikom neke druge rase.

Situacija u kojoj ženka odbija parenje sa izabranim mužjakom se može prevazići ako se pri parenjun pridržava ženka ili veštočkim osemenjavanjem. Ako se već mora pomoći prilikom parenja onda se to pre svega odnosi na ženku. Svaki pokušaj manipulacije sa mužjakom u takvom slučaju može da bude razlog njegovog odustajanja od parenja. Odustajanje od parenja za mužjaka može biti i njegov boravak na nepoznatoj teritoriji, pa se skoro uvek, ženka vodi kod mužjaka. Izuzetno aktivnim mužjacima nekadni odlazak na nepoznatu teritoriju neće biti prepreka za uspešno parenje. Prerano privošenje mužjaka za parenje u fazi kad to kuja odbija i kada ispoljava agresivnost, može neiskusnim mužjacima da bude razlog i za definitivno odustajanje od paranje. Pojedini mužjaci ispoljavaju želju za parenje isključivo u terminu parenja koje oni prepoznaju po feromonima koji se nalaze u materičnoj sluzi i skoro nepogrešivo odabiraju momenat za parenje za razliku od drugih neiskusnijih koji su u stanju da bezuspešno danima zaskakuju kuju.

Som akt paraenja karakteriše i situacija u kojoj mužjak i ženka posle kopulacije ostaju spojeni i po dvadesetak i više minuta. Razlog je anatomska građa polnih organa pa takozvani bulbusi mužjaka sprečavaju isticanje semena. Svaka kuja ima svoj ritual parenja. Neke kuje se pare samo po jednom, dok neke prihvataju parenje i po nekoliko dana za redom. Preterani broj parenja može da bude veoma škodljiv po zdravstveno stanje kuje. Posledice neumerenog broja parenja se u početku manifetuju kao opšta malaksalost do te mere da se kuja skoro i ne pomera sa istog mesta, i izraženo bledilo sluzokoža . Ovakva situacija zahteva stručnu medicinsku intervenciju. Ova stanja mogu biti toliko ozbiljna da su moguća i uginuća.

Veštačko osemenjavanje je neophodno onda kada kuja apsolutno odbija mužjaka, bez obzira što je njeno vreme za parenje. Ova metoda omogućava u isto vreme pregled semena mužjaka kojim se utvrđuje količina semena, pokretljivost spermatozoida i eventualno prisustvo krvi u ejakulatu mužjaka koja je spermicidna te predtavlja prepreku za uspeh oplodnje Tehnika osemenjavanja je specijalistički posao koji treba prepustiti stručnjaku. Cesto se dešava da pri nestručnom uzimanju ejakulata mužjaka dođe do prskanja kapilara i pojave krvi u semenoj tečnosti, pa se postupak odmah obustavlja. Za tog mužjaka je parenje završeno, a oporavak ga može udaljiti od priploda i na period od nekoliko meseci pa i godina. Ukoliko je došlo do ozbiljnog povređivanja, moguće je u svakom ponovljenom parenju da se pojavljuje krv što je apsolutno kontraindikovano za parenje. Ukoliko je davanje semena od strane mužjaka uspelo, pristupa se veštačkom osemenjavanju. Količina ejakulata varira u zavisnosti od psa, a takođe i od učestalosti parenja. Nije neobično da mali pas rase jorkšir terijer da veću količinu semene tečnosti od neke velike rase. Pri osemenjavanju i parenju, treba voditi računa da je kod kuje prestalo krvarenje. Krv, bez obzira čija je, ima pogubno dejstvo na spermatozoide. Kod nekih kuja se i u terminu parenja može primetiti po neka kap krvi koja izlazi iz njenih usnica na vagini, pa je preporučljivo davanje preparata za koagulaciju na dva do pet sati pre parenja. Za veštačko osemenjavanje je dovoljno jedna do dve insemenacije upravo zahvaljujući tačnom određivanju termina ovulacije. Prirodno parenje se ne preporučuje više od tri puta iz razloga već opisanih i jednostavno zbog toga što se eventualne komplikacije ne mogu predvideti. Ukoliko se nastavi sa većim brojem veštačkog osemenjavanja, onda to govori o nepoznavan u određivanja vremena ovulacije, a i postoji opasnost da prolaskom faze estrusa kad nastupa takozvani metestrus i normalno se pojavljuje veliki broj leukocita u sluzokoži materice, sperma biva prihvaćena kao toksični agens i napadnuta istim leukocitima što ima za posledicu ne samo neuspelo parenje, već i zapaljenje materice odnosno endometritis. Ovako veštački izazvana upala se može završiti hirurškim odstranjivanjem materice ukoliko se ne uoči i ne leči na vreme.

Graviditet kuje traje prosečno 63 dana sa minus i plus varijantom od pet dana. Prva polovina graviditeta se karakteriše izraženom tromošću i povećanim apetitom Drugu polovinu gravidite a obeležava rast stomaka i mlečne žlezde. Za uspešnu trudnoću veliki značaj ima i kretanje kuje. Skotna kuja zahteva obaveznu šetnju, ali bez velikih zamora. Kuji se ne srne dozvoliti preskakanje prepona, niti valjanje, zbog opasnosti koje predstavlja tzv. torzija, odnosno uvrtanje materičnih rogova kada je jedini lek carski rez zbog nemogućnosti štenjenja

Primena ultrazvuka u veterini nam omogućava i ranu dijagnozu graviditeta. Već posle petnaest do dvadeset dana od parenja se može potvrditi skotnost, posebno ako je pas pripremljen za pregled. Zbog prisustva sadržaja creva i gasova u njima, dobro je primeniti gladovanje od bar 24 sata bez obzira na ispunjenost mokraćne bešike. Materica je obično prečnika pet do 6 milimetara i zbog njene pokrivenosti crevima ispunjenih sadržajem uočava se ultrazvukom samo na segmente tako da se lako može propustiti uočavanje ampulastih proširenja od svega nekoliko milimetara. Period skotnosti od preko dvadeset d a n a se veoma jasno dijagnostikuje ultrazvučnim pregledom kada su ampule prečnika nekoliko santimetara. Poodmakli graviditet se ne samo lako dijagnostikuje ovom tehnikom već se uočavaju i pokreti ploda, kontroliše srčani rad , stanje plodovih omotača i količina plodove tečnosti. Ovom tehnikom se prati razvoj skeleta, a takođe i brzina napredovanja. Uočavaju se i eventualne promene zaostajanja u rastu, a nekad se uočavaju i počeci abortusa, pa se pristupa njegovom zaustavljanju i daljem održavanju trudnoće. Naime, abortus i odumiranje plodova, nikad ne zahvati odjednom sve plodove u materici, već se gubi jedan po jedan plod. Ovo je ujedno i velikia prednost ultrazvučne dijagnostike i prednost u odnosu na dosadašnji rad kada se abortus uočavao tek po gubitku kompletnog legla.

Neposredno pred početak štenjenja dolazi do smanjenja količine plodovih voda na uštrb razvoja ploda, a javlja se i niz promena u ponašanju kuja. Ženka postaje uznemirenija, često menja položaj, teže i glasnije diše zbog pritiska koji vrše plodovi na dijafragmu. Termin za porođaj se predviđa na osnovu bazalne temperature koja pada za skoro čitav stepen. Temperatura koja je normalno od 38 do 38,5 stepeni pada na 37 do 37,2 stepena, a ponekad još i više. Ovaj pad temperature nikad nije ravnomeran već osciluje sa povratkom na oko 38 stepeni. Indikativno je kad se zabeleži pad temperature ispod 37.5. Tada se očekuje porođaj u narednih 24 sata. Ukoliko izostane porođaj u ovom terminu neophodno je potražiti pomoć veterinara.

Signal majci za početak porođaja daju štenci, ukoliko je došlo do njihovog uginuća, onda on izostaje i potrebna je pomoć stručnjaka. Ovakav momenat se predupređuje ultrazvučnim pregledom. Ukoliko su svi momenti ispunili uslov za dolazak na svet zdravog potomstva, počinje i porođaj.

Aljaski malamut

Prvoklasni štenci, najbolja ponuda! Vakcinisani, revakcinisani, očišćeni od parazita! Dostava svuda! Štenci su starosti od 1 do 3-4 meseca. Kupovin

VIŠE
Vrste agresivnosti

Vrste agresivnosti

SUŽIVOT Ijudi i pasa vekovima je obeležen nerazumevanjem i problemima - prvi i osnovni predstavljaju žalbe na agresivne napade pasa na Ijude ili na druge pse.Napade na...

VIŠE
Međusobna netrepeljivost

Međusobna netrepeljivost

Da li treba rizikovati i dozvoliti da se psi približe jedan drugom pri slučajnom susretu? Kao kad majka suviše pazi svoje dete i time mu oduzima deo samostalnosti i s...

VIŠE
Psi za početnike

Psi za početnike

Ako volite pse, zasigurno ste dosli na pravo mesto na Internetu! Bez obzira da li se spremate za kupovinu novog psa ili prosto zelite da bolje upoznate svog sadasnjeg cet...

VIŠE