OGLASI Najnoviji

Pas u kući

Zašto je dobro kupiti psa kada imamo decu

Zašto je dobro kupiti psa kada imamo decu

Dete i pas jedan drugome mogu puno pružiti. Psima godi milova­nje koje sa veseljem uzvraćaju, a ponad svega su ustrajni i uvijek spremni za igru. Ujedno odgojno utječu na dijete, pomažu mu raz­vijati osjećaj odgovornosti.

Dete i njegov pseći prijatelj uče jedan od drugoga, jer su međusobno ravnopravni. Tvrdi se da će dijete koje je živjelo sa psom pri­rodnije ponašati kada odraste. Ta djeca nisu nervozna i ne padaju u krajnosti, samostalna su, nisu preglasna, njihov psihički razvoj je stabilan i bez stresova. Kod problematične djece pas može poslužiti kao učinkovito terapeutsko sredstvo, stoga mu kupite psa ako ga ozbiljno želi. Ozbiljno - znači da to od vas neprestano traži, da čita knjige o psima, prati filmove i po mogućnosti gleda, a ponekad i pomiluje, svakog psa kojeg sretne. Samo su dvije vrlo ozbiljne zapreke kada nećete djetetu kupiti psa -- zaposlena majka i maleni stan.

Najbolje je kada dijete i pas rastu zajedno. Djeca su zrela za psa približno od desete godine. Tada, u pravilu, mogu sama dobro bri­nuti za svog ljubimca. Kod male djece moraju za psa brinuti ro­ditelji.

Što moraju znati roditelji kada djeca rastu zajedno sa psom.

Ljubav prema životinjama postoji i kod vrlo malene djece. Već dije­te od deset mjeseci pokazuje ra­dost kada vidi psa. Djetetu je po­trebno puno doživljaja i stoga je odrastanje sa psom pozitivno. Francuski psihoterapeut dr. A. Condoret je utvrdio da pas pomaže u razvoju djeteta već od treće godine života: iz života sa psom razvija se osjećaj za maženje, a iz njega osjećaj privrženosti. Kas­nije dijete počinje komunicirati sa psom. To mu pomaže u uspo­stavljanju veza s vršnjacima pa se lakše uključuje u društvo. Od­rastanje uz psa utječe i na dječji govor. Maleno dijete, koje je čes­to u društvu psa, najprije nauči oponašati glasove - vau, vau, zatim nauči izgovarati njegovo ime, a kasnije i riječ "pas". Psi pomažu djeci i kasnije, kada po­činju sastavljati rečenice. Važno je da već malom djetetu objasnite kako se prema psu ne smije ponašati grubo ili ga maltretirati. Pas nikada ne smije biti tretiran kao živa igračka, jer je isto tako osjećajan kao i dijete. Obično se njihov zajednički život uskladi sam po sebi, jer pas djetetu brzo pokaže koliko daleko može ići. On malo dijete može i vući po tlu, gurati, lupati i gristi. Sve će to dijete doživjeti i igrajući se sa svojim vršnjacima. Iznimno rijet­ko pas stvarno ugrize "svoje" dijete. Po prirodi je svaki pas ljubitelj djece. Neprijatelji djece su samo loše odgojeni psi ili psi sa kojima su djeca (po psećim mje­rilima) loše postupala.

Šar-pej

Sar pej  vrhunski stenci tokom cele godine.

VIŠE
Lek protiv usamljenosti i depresije

Lek protiv usamljenosti i depresije

Čovek nije stvoren za usamljenost. Takvi trenutci su često povezani sa stresom, telesnim i duševnim, kao što su i bol, strah ili bezvoljnost i gubitak. Jedan kućni l...

VIŠE
Samovanje bez muke

Samovanje bez muke

Nemir izazvan odvajanjem od vlasnika je veoma raširen problem među psima koji se najčešće manifestuje cviljenjem, dugotrajnim lajanjem, grebanjem i žvakanjem stvari...

VIŠE
Deset zlatnih pravila

Deset zlatnih pravila

Prosečan odgajivač, čak i pre nego što proba da pronikne u tajne zakonitosti nasleđivanja i suvoparne naučne pojmove, može primenjivati jednostavna pravila koja je...

VIŠE