OGLASI Najnoviji

Štene

Život sa psom

Život sa psom

Koja vrsta ljudi najviše uživa u druženju s psom? Postane li i pas punoljetan? Jesu li za starije ljude primjereniji manji i mirniji psi, a za mlađe, veći i živahniji?

Na ta pitanja' pokušali su odgovo­riti u kinološkom klubu grada New Yorka. Proučavali su koliko pas utječe na uspješnost u poslu. Utvrdili su slijedeće: radne spo­sobnosti čovjeka zavise od stal­nog dobrog raspoloženja, na koje psi prilično utječu. Odredili su ta­kođer koja je starost ljudi najpri­mjerenija pri različitim zanimanji­ma - za fizičke radnike između 18 i 35 g., za kvalificirane i visoko - kvalificirane radnike i za zaposlene žene od 20 do 45 g., za urednike i tajnice između 20 i 50 g., za voditelje, obrtnike i um­jetnike između 25 i 65 g. Do sličnih rezultata došlo se u Fran­cuskoj i u Velikoj Britaniji. Oduše­vljenje vlastitim zanimanjem i uspješnost na poslu povoljno utječu na suživot čovjeka i psa. Njemački prof. Wilhelm Wegner dobio je prilikom sličnog istraživanja drugačije rezultate. Utvrdio je da nezaposlenost u velikim gradovima pozitivno utječe na odnos čovjeka i psa. Pas povolj­no djeluje na stresove koje doži­vljavaju nezaposleni.

Isto tako, loše se piše psima koji svojim gospodarima predstavljaju samo statusni simbol ili žive igra­čke. Takvi ljudi vole se pokazivati sa psom, a nisu spremni ozbiljno se njime baviti.

Pudle

Toy krem zenka za kucnog ljubimca , vakcinisana , sa higijenskim navikama.

VIŠE
Razvoj šteneta

Razvoj šteneta

Ovaj složeni društveni život psa i sistemi koje on koristi da bi komunicirao sa svojim srodnicima podrazumevaju i obuku ostvarenu tokom prvih meseci njegovog života. ...

VIŠE
Izbor šteneta

Izbor šteneta

Kupovina šteneta nikad nije jednostavan posao. Iako cena uvek igra veliku, ako ne i presudnu ulogu valja obratiti pažnju i na rasne odlike,a akita kao egzotična pasmin...

VIŠE
Novi član porodice

Novi član porodice

Ako birate psa koji treba da vam bude prijatelj, gotovo član porodice u sledećih 10 do 20 godina, dobro je da unapred odaberete onog čije vam osobine odgovaraju....

VIŠE